ISSN:2149-9225

Giriş Yap Üye Ol
Kesit Akademi Dergisi

Editör: Dr.Özcan BAYRAK
Editör Yardımcısı: Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ - Uzm. Çiğdem ŞAHİN
Yayın Yeri: ELAZIĞ
Yıl-Sayı: 2019-18
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Halit KARATAY - Gökçen TEKİN KONUŞMA EĞİTİMİNDE BÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRETİMİ, 1-28
FEATURES AND TEACHİNG OF THE PROSODY IN THE SPEAKING EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1598

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Safia KESSAS الأستاذة الدكتوره: صافية كساس الاستعمال اللغوي في وسائل التواصل الاجتماعي عند الشباب العربي الواقع والأسباب والآثار, 29-38
LANGUAGE USAGE IN SOCIAL MEDIA AMONG ARABIC YOUTH REALITY, CAUSES AND EFFECTS.
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1614

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR - Necati KARAKÜLÇE İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ, 39-59
EXAMINING OF DEMOCRATIC ATTITUDES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ AND PRINCIPALS’
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1603

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Burcu Özge ÖZASLAN ÇALIŞKAN - Vala Lale TÜZÜNER ÇALIŞANLARIN KADERCİLİK ALGILARININ İŞ GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİNE İLİŞKİN ALGILARINA ETKİSİ: DEPO ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA, 60-70
THE IMPACT OF PERCEIVED FATALISM OF WORKERS ON THEIR PERCEIVED OCCUPATIONAL SAFETY CONCERNS: A RESEARCH ON WAREHOUSE WORKERS
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1613

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nilgün BENLİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINDA DEKOR TASARIMI; AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI ÖRNEĞİ, 71-86
DECOR DESIGN FOR OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS; SAMPLE OF OPEN EDUCATION FACULTY PROGRAMS
DOI :

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mustafa CORA KUR’ÂN TEFSİRİNİN ÖNEMİ/KULLUK VE DİNİ GÖREVLE İLGİSİ, 87-100
THE IMPORTANCE OF TAFSIR (INTERPRETATION) OF THE QUR’AN / ITS RELEVANCE TO SERVITUDE AND RELIGIOUS DUTY
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1600

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Asiye ATA - Abdulkadir ATİK Güler KARAMAN ÜNİVERSİTE TANITIM FİLMLERİNDE DİKKAT ÇEKME UNSURU OLARAK HAREKETLİLİĞİN ÇEKİM VE KURGU AÇISINDAN İNCELENMESİ, 101-115
AN EXAMINATION OF MOBILITY AS AN ATTENTION GRABBING ELEMENT IN UNIVERSITY INTRODUCTORY FILMS IN TERMS OF SHOOTING AND EDITING
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1602

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ebru ONURLUBAŞ - Remzi ALTUNIŞIK MARKA GÜVENİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MARKA AŞKININ ARACILIK ROLÜ, 116-135
THE MEDIATING ROLE OF BRAND LOVE IN THE EFFECT OF BRAND TRUST ON THE PURCHASING INTENTION
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1608

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Seyhan CANYAKAN KONTAKT KODLAMA DİLİYLE SANAL ÇALGI KİTAPLIĞI OLUŞTURMA: TÜRK MÜZİĞİ ÇALGISI UD ÖRNEĞİ, 136-159
VIRTUAL INSTRUMENT CREATION WITH KONTAKT CODING LANGUAGE: TURKISH MUSIC INSTRUMENT UD EXAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1610

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ahmet KAVLAK “BİLİMSELLİK” ÜZERİNE, 160-173
ON “BEING SCIENTIFIC”
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1611

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hasan Aykut AYSAN 14 YAŞINDAKİ FUTBOL OYNAYAN ÇOCUKLARDA BOSUBALL KUVVET ANTRENMANLARININ BAZI PARAMETRELERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 174-182
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF BOSUBALL STRENGTH TRAINING ON SOME PARAMETERS OF 14-YEAR-OLD CHILDREN
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1618

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Yavuz Selim BAYBURTLU METİN YAPILARININ İNCELEME VE ELEŞTİRMEDEKİ ÖNEMİ, 183-193
THE IMPORTANCE OF TEXT STRUCTURES IN THE INVESTIGATION AND CRITICISM
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1585

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Halime ÖZCAN 8 NUMARALI MANASTIR ŞER’İYYE SİCİLİNİN (65-120 VARAKLARI ARASI) TANITIMI VE FİHRİSTİ, 194-237
MANASTIR ŞER’İYYE REGISTER OF NUMBER 8 INTRODUCTION AND FICTION(65-120)
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1588

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Gülden GÖK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN HAKLARI BİLGİ DÜZEYİ İLE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, 238-257
A STUDY ABOUT HUMAN RIGHTS KNOWLEDGE LEVEL AND BEHAVIORS OF HEALTH SCIENCES FACULTY STUDENTS IN SELÇUK UNIVERSTY
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1597

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Deniz KİREÇ PSİKANALİTİK KURAM ÇERÇEVESİNDE PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARIN YARATICILIĞA VE SANAT ESERLERİNE YANSIMA BİÇİMLERİ, 258-271
THE REFLECTION OF PSYCHOLOGICAL DISORDERS TO CREATIVITY AND ARTWORKS WITHIN THE FRAMEWORK OF PSYCHOANALYTICAL THEORY
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1604

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hüseyin EZİLMEZ NEDÎM’İN ŞİİRİNDE MAHALLÎLEŞME, 272-294
THE LOCALISM IN NEDIM’S POETRY
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1605

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Selim SÖZER FARKLI MODERNLİKLER KURAMINA BİR KATKI: ONTOLOJİK VE FORMEL MODERNLİKLER, 295-304
A CONTRIBUTION TO THE THEORY OF DIFFERENT MODERNITIES: ONTOLOGICAL AND FORMAL MODERNITIES
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1607

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mehmet Zafer DANIŞ - Esin ÖZHAN SAĞLIK HİZMETLERİNDE PALYATİF BAKIM, KANSER VE SOSYAL DESTEK: BİR VAKA ÖRNEĞİNDE GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMININ UYGULANMASI, 305-320
PALLIATIVE CARE IN HEALTH SERVICES, CANCER AND SOCIAL SUPPORT: IMPLEMENTATION OF EMPOWERMENT APPROACH IN A CASE EXAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1609

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Canan AYDINBEK - Hatice AYGÜN ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ DÜZEYİNDE ALTERNATİF BİR EĞİTİM YAKLAŞIMI: FREİNET PEDAGOJİSİ , 371-382
UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE ALTERNATIVE AU COLLÉGIAL : LA PÉDAGOGIE FREINET
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1596

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hind BOUAGADA باحثة دائمة(مركز الكراسك) / طالبة دكتوراه(جامعة وهران2): هند بوعقادة عنوان البحث: "البطالة وتأثيراتها على الشباب في المجتمع الجزائري " (دراسة ميدانية بمدينة وهران ), 321-327
Research Title: “ Unemployment and its impact on youth people in Algerian society” ) field study in Oran(.
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1615

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Kounda Selma-ALGERİA طالبة دكتوراه: كوندة سلمى-الجزائر "المرأة الجزائرية بين ظاهرة العنف والحماية الاجتماعية -مقاربة تحليلية", 328-338
ALGERIAN WOMAN BETWEEN THE PHENOMENON OF VIOLENCE AND SOCIAL PROTECTION-AN ANALYTICAL APPROACH"
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1616

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Widad SAYAH اسم المقال: الشراكة الأورومتوسطية وعلاقاتها مع آثار التجارة الخارجية والتنمية في الجزائر, 339-356
EURO- MEDITERRANEAN PARTNERSHIP AND ITS RELATIONSHIP TO THE FOREIGN TRADE AND DEVELOPMENT TRACKS IN ALGERIA
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1617

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Kübra ÇAKMAK FAZLURRAHMAN’IN ISLAMIC METHODOLOGY IN HISTORY İSİMLİ ESERİNDEKİ HADİSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 357-370
THE EVALUATION OF AHADĪTH IN FAZLUR RAHMAN’S ISLAMIC METHODOLOGY IN HISTORY
DOI : http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1599

Özet | Abstract | Tam Metin


Kesit Akademi Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.