ISSN:2149-9225
Giriş Yap Üye Ol
Kesit Akademi

Editör: Özcan BAYRAK
Editör Yardımcısı: Arş. Gör. Hasan KIZILDAĞ - Uzm. Çiğdem ŞAHİN
Yayın Yeri: ELAZIĞ
Yıl-Sayı: 2019-19
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Mehmet EVSİLE CUMHURİYET DÖNEMİNDE MALÎ VE İKTİSADî ALANLARDAKİ GELİŞMELERİN GÜNLÜK HAYATA YANSIMALARI (1923-1950), 1-26
THE REFLECTİON OF THE DEVELOPMENT İN FİNANCİAL SUBJECTS TO THE DAİLY LİFE İN REPUBLİC PERİOD (1923-1950)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.23402
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Halit KARATAY - Gökçen TEKİN KONUŞMA EĞİTİMİNİN PARÇALI BİRİMLERİ: SES VE SESLETİM EĞİTİMİ, 27-46
SEGMENTALS OF SPEAKING INSTRUCTION: PHONETIC AND PRONUNCIATION TRAINING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.1412
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Muhammet Fatih ALKAYIŞ ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ METİNLERİNDE BİR AÇLIK GREVİ SAPTAMASI, 47-51
THE IDENTIFICATION OF A HUNGER STRIKE IN THE OLD UIGUR TURKISH TEXTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.1375
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Savaş ŞAHİN TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ ÖRTMECE SÖZLER , 52-59
EUPHEMISM WORDS IN TURKMEN TURKİSH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.6742
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Onur YERLİKAYA ŞAŞMAZ - Yelda SEVİM Nergis Nazlı SİREK TÜRK AİLELERİNDE YABANCI UYRUKLU GELİNLER: BÜKREŞ ÖRNEĞİ, 6072
FOREIGN BRIDES IN TURKISH FAMILY: THE CASE OF BUCHAREST
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hasan Aykut AYSAN NAMAZ HAREKETLERİNİN KALÇA VE DİZ EKLEM HAREKET AÇIKLIKLARINA ETKİSİ, 73-80
THE EFFECT OF NAMAZ MOVEMENTS ON HIP AND KNEE JOINT MOVEMENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.6729
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Sevda ÖNAL KILIÇ BÂKÎ’NİN ŞİİRLERİNDE BERÂAT-İ İSTİHLÂL SANATI, 81-90
BERÂAT-İ İSTİHLÂL ART İN BÂKÎ’S POEMS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.23247
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Umut BAŞAR AFGANLARA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMEK ÜZERE YAZILMIŞ İKİ ESER: KİTÂB-I ELİFBÂ-İ TÜRKÎ VE SARF-I TÜRKÎ, 91-107
TWO TEXTS WRITTEN FOR TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TO AFGHAN PEOPLE: KİTÂB-I ELİFBÂ-İ TÜRKÎ AND SARF-I TÜRKÎ
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.23248
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Özge BİLGİÇ Banka Müdürlerinin Etik Davranışlarının Çalışanların İş Tatminine Etkileri, 108-113
The Effects Of Ethic Behaviours Of Private And Public Banks’ Managers’ On Job Satisfaction Of Employees
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.1373
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Delfin KANDEMİR İnsan Kaynakları Yönetiminde Mülakat Hataları ve İnsan Kaynakları Uzmanlarının Verimlilik Algısı, 114-121
Interview Mistakes in Human Resources Management and Efficiency Perceptions of Human Resources Specialists
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.1374
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Kübra ACUN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRETMEN MOTİVASYONUNA ETKİSİ: BAHÇELİEVLERDEKİ LİSELERDE BİR UYGULAMA, 122-132
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON TEACHER MOTIVATION: AN APPLICATION AT HIGH SCHOOL IN BAHÇELİEVLER
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.1404
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ali Ulvi ATASOY - Necmiye Tülin İRGE EĞİTİM SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, 133-149
A STUDY OF EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON THE JOB SATISFACTION IN THE EDUCATION SECTOR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.1435
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Tuğba DENİZ ADLİ MUHASEBE VE ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, 150-168
AN INVESTIGATION INTO THE DEVELOPMENT OF FORENSIC ACCOUNTING AND THE FORENSIC ACCOUNTANCY PROFESSION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.1606
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Yeşim ALAÇAM ORTAÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ARAÇ GEREÇLERİN SAĞLANMASININ ÖĞRETMEN MOTİVASYONUNA ETKİSİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, 169-176
FOR THE SECONDARY VİSUAL ARTS COURSE TEACHER VİEWS RELATED WİTH THE PROVİDİNG MATERİALS BY THE STUDENTS AND İTS EFFECTS ON THE TEACHER’S MOTİVATİON
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.6704
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mustafa TANDOĞAN KAHVE KULLANIMININ PERFORMANSA ETKİSİ, 177-185
THE EFFECT OF COFFEE USE ON PERFORMANCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.23324
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Okan KOÇ Üniversite Kütüphanelerinde Kalite Yönetimi: Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Örneği, 186-208
Quality Management in University Libraries: Balıkesir University Central Library Example
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.23355
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Fince ÖZER KAMÛS-I TÜRKÎ’DEKİ GALAT SÖZCÜKLERİN BİÇİMBİRİMSEL VE ANLAMSAL OLARAK İNCELENMESİ, 209-220
FORMAL AND CONCEPTUAL INVESTIGATION OF GALAT WORKS IN KAMUS-I TURKI
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.23392
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hicran Hanım HALAÇ -  Ebru ULAŞ TARİHİ YAPILARIN, GERİLİM VE KORKU İÇEREN SAHNELERDE KULLANIMININ İNCELENMESİ, 221-237
EXAMINING THE USE OF HISTORICAL STRUCTURES IN THRILLER AND HORROR SCENES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.23424
Özet | Abstract | Tam Metin


Kesit Akademi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.