ISSN:2149-9225
Kesit Akademi

Editor: Dr. Özcan BAYRAK
Assistant Editor: Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ Uzm. Çiğdem ŞAHİN
Publication Place: ELAZIĞ
Year-Number: 2019-21
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Özgür SARI TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE 6360 SAYILI KANUN, 1-11
TRANSFORMATION OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY AND LAW NO. 6360.
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40174
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Zennube ŞAHİN YILMAZ PSYCHOLOGISCHE GEWALT IN DER NOVELLE ‚BRENNENDES GEHEIMNIS‛ VON STEFAN ZWEIG, 12-30
PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN THE NOVELLA ‚THE BURNING SECRET‛ BY STEFAN ZWEIG
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40335
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hamit COŞKUN - Neslihan Nur PEHLİVAN Cantürk AKBEN ŞİZOFREN VEYA NORMAL BİREYDEN GELEN DÜŞÜNCELER İLE DÜŞÜNCELERİN SIRADANLIĞI VE ORİJİNALLİĞİNİN YARATICILIĞA ETKİSİ, 31-48
THE EFFECTS OF EXEMPLARS OF ORDINARY OR ORIGINAL IDEAS COMİNG FROM SCHIZOPHRENIC AND NORMAL INDIVIDUALS ON CREATIVITY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.38930
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ali YÜKSEK - Osman EYÜPOĞLU GELİNLERİN KAYNANA VE KAYINPEDERLERİNE BAKMA SORUMLULUĞUNUN İSLAM HUKUKU VE SOSYAL PSİKOLOJİ AÇISINDAN TAHLİLİ, 49-70
THE RESPONSIBILITY OF BRIDES TO LOOK AFTER THEIR MOTHER-IN LOVE AND FATHER-IN-LOVE IN TERMS OF ISLAMIC LAW AND SOCIAL PSYCHOLOGY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39605
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ece KARŞAL - Ecem YILMAZ PAUL HİNDEMİTH’İN FLÜT LİTERATÜRÜNE KATKILARI, 71-83
CONTRIBUTION OF PAUL HINDEMITH TO THE FLUTE LITERATURE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39683
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Eyüp İZCİ - Elvan GÖKÇEN Ahmet KARA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYGULANAN YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ (HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ), 84-100
EVALUATION OF FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) PROGRAM FOR VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS (HARRAN UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39721
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Cafer ÖZDEMİR - Ahmet DAĞLI SÖZLÜ GELENEĞİN ÂŞIK EDEBİYATINA YANSIMALARI: DUALAR VE BEDDUALAR, 101-115
REFLECTİONS OF ORAL TRADİTİON TO MİNSTREL LİTERATURE: PRAY AND CURSE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40144
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ferhat ÇETİNKAYA TARİHİN YENİ BAŞTAN YAZILDIĞI BİR ROMAN: YENİ BAŞTAN ROMANI, 116-125
A NOVEL IN THE HISTORY OF NEW HISTORY: YENİ BAŞTAN NOVEL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40316
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhammet KUZUBAŞ NA’TLARDA HZ. PEYGAMBER TAVSİFLERİ: YAHYÂ NAZÎM DÎVÂNI ÖRNEĞİ, 126-155
PROPHET MUHAMMAD’S DESCRIPTIONS IN NA’TS: THE CASE OF YAHYA NAZIM’S DIVAN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39434
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yasin ÖZTÜRK - Yusuf BUDAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KENDİLERİNE YÖNELİK DİJİTAL OKURYAZARLIK DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ, 156-172
RESERACH ON PRESERVICE TEACHERS’ OWN PERCEPTION OF DIGITAL LITERACY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.36936
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Şehrabanı ALLAHVERDİYEVA MOLLA NƏSRƏDDİN SİZİ DEYİB GƏLMİŞƏM EY MƏMİN MÜSƏLMAN GARDAŞLARIM, 173-177

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40314
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nurten KIMTER - Nurten TAŞ ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERİN BATIL İNANÇ DÜZEYLERİ İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ VE DİNİ YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME , 178-220
AN INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SUPERSTİTİON LEVELS AND HAPPINESS LEVELS, RELIGIOUS ORIENTATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39650
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sevcan BAYRAK ÇELİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DRAMA ETKİNLİKLERİNDEKİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, 221-225
THE EFFECT OF DRAMA ON PRESCHOOL EDUCATION IN CHILDREN'S DEVELOPMENT AREAS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39566
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nizamettin ERGÜVEN NÜZÛL SÜRECİNDE AHKÂMIN KRONOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 226-260
A RESEARCH ON CHONOLOGY OF AHKAM İN THE PROCESS OF REVELATİON
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39755
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mete Bülent DEGER KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ZAHİDİN RİYA TESBİHİ, 261-273
HYPOCRISY ROSARY OF ZAHIT IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.38840
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hasan KIZILDAĞ - Feride KIZILDAĞ İCRADAN KARİKATÜRE: ÂŞIKLIK GELENEĞİ , 274-288
FROM PERFORMING TO CARICATURE: THE TRADITION OF MINSTRELSY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40278
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mustafa Yasin BAŞÇETİN YANYALI SÜLEYMAN EFENDİ’NİN ŞERH-İ DÎVÂN-I URFÎ’SİNDEN HAREKETLE URFÎ-İ ŞİRÂZÎ’NİN RUHSAL PORTRESİ, 289-303
SPIRITUAL PORTRAIT OF URFI-I SHRAZI WITH REFERENCE TO COMMENTARY OF YANYALI SULEYMAN EFENDI
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39013
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Şenay KAYĞIN PATRİCK SÜSKİND GÜVERCİN: ANKSİYETE BOZUKLUĞUNA BAĞLI SIRA DIŞI SIRADANLIKLAR, 304-315
PATRICK SUSKIND‘S THE PIGEON: UNUSUAL BANALITIES RELATED TO ANXIETY DISORDER
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39500
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Özgür SARI TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERE İLİŞKİN 6360 SAYILI YASANIN KIRSAL ALANLARA ETKİSİ, 316-324
EFFECT OF THE LAW NO. 6360 RELATED TO LOCAL GOVERNMENTS ON RURAL AREAS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40176
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İpek Fatma ÇEVİK CANLANDIRMA SANATINDA SÜRREALİZM ETKİSİ: “DESTİNO” , 325-333
THE EFFECT OF SURREALİSM İN THE ART OF ANİMATİON: “DESTİNO”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39996
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ekin Su KUZU JOSEPH BEUYS VE SANATI’NIN EZOTERİK BAĞLAMDA İNCELENMESİ VE “SİBİRYA SENFONİSİ, BİRİNCİ BÖLÜM” ADLI PERFORMANSININ İKONOGRAFİK OLARAK İNCELENMESİ, 334-349
JOSEPH BEUYS AND ART IN EZOTERIC CONTEXT   AND “SIBERIAN SYMPHONY, PART ONE” ANALYSIS OF FORENSIC PERFORMANCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40020
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Şengül CAN - Mustafa Gerşil ONLİNE ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARININ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİNİN KARAR AĞACI İLE HARİTALANDIRILMASI, 350-360
MAPPİNG THE EFFECT OF ONLİNE SHOPPİNG BEHAVİORS ON THE INTENTİON OF PURCHASİNG USİNG DECİSİON TREE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.38836
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet Alper SAYIN - Mahmut ÖZCAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK TERSİNE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULANMASI, 361-385
IMPLEMENTATION OF REVERSE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN KARAMANOĞLU MEHMETBEY UNIVERSITY USING INFORMATION TECHNOLOGIES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39247
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Güliz Müge AKPINAR MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ AKADEMİK PERSONELİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖLÇÜLMESİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖRNEĞİ, 386-399
MEASUREMENT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION OF THE ACADEMIC STAFF OF VOCATIONAL SCHOOLS: ADNAN MENDERES UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOLS SAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39316
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Ali DURUR DİLBİLİMSEL TEFSİRİN GELİŞİMİ VE İBN ABBÂS’IN DİLBİLİMSEL TEFSÎRE ETKİSİ, 400-436
DEVELOPMENT OF LINGUISTIC TEFSIR AND THE IMPACT OF IBN ABBAS AS ON LINGUISTIC TEFSIR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39712
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Abdullah GÜNGÖR - Fatih KANA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMESİNDE METİN TÜRLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, 437-455
Secondary School Students' Opinions on Text Types in Developing Reading Skills
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39741
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet TUNÇ SAN REMO KONFERANSI’NIN (18-26 NİSAN 1920) İSTANBUL BASININDAKİ YANSIMALARI, 456-479
REFLECTİONS OF SAN REMO CONFERENCE (18-26 APRİL 1920) İN ISTANBUL PRESS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39888
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Emine Merve SEÇKİN KLASİK BATI MÜZİĞİNDE FRANSIZ VE İNGİLİZ FLÜT OKULLARININ TANINMASI VE ÜSLUP FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ, 480-486
RECOGNITION OF FRENCH AND BRITISH FLUTE SCHOOLS IN CLASSICAL MUSIC AND INVESTIGATION OF STYLE DIFFERENCES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40232
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatma SİNECEN - Osman SİNECEN DENİZLİ ÇAL İLÇESİNDE İNTERNET VE MEDYA KULLANIMI İLE BİLGİ KİRLİLİĞİNİN KULLANICILARIN ALIŞKANLIKLARINA YANSIMASI, 487-494
REFLECTION OF INFORMATION POLLUTION CAUSED BY INTERNET AND MEDIA USAGE IN DENIZLI ÇAL DISTRICT TO USERS ' HABITS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39279
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gülden GÖK TÜKETİM ALANLARINA GÖRE TÜKETİCİ HAKLARI BİLİNÇ DÜZEYİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , 495-513
A RESEARCH ON DETERMINATION OF CONSUMER RIGHTS AWARENESS LEVEL ACCORDING TO CONSUMPTION AREAS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40065
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mine TAYLAN KONYA’DAKİ SELÇUKLU DÖNEMİ TAÇ KAPILARI İLE ANADOLU SECCADELERİNİN YÜZEYSEL TASARIM AÇISINDAN BENZERLİKLERİ, 514-535
THE SIMILARITIES OF PORTALS IN KONYA AND ANATOLIAN PRAYER RUGS IN TERMS OF SURFACE DESIGN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39918
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yeter KURTBOĞAN ADANA BASINI IŞIĞINDA DEMOKRAT PARTİNİN KURULUŞ AŞAMASI VE İKTİDARA GELME SÜRECİ, 536-545
Adana Press Lıght Democrate Party In The Establıshment Stage And Process Of Power
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39979
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tahir ÇELİKBAĞ - Bəxtiyar YUSUFOV DAVUT KAZİMOV'UN YARATICILIĞINDA NATÜRMORT'UN ÖNEMİ, 546-554
THE IMPORTANCE OF STILL LIFE IN THE CREATIVITY OF DAVUT KAZIMOV
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40633
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.