ISSN:2149-9225

Hakkımızda


EDİTÖR

Dr. Özcan BAYRAK - ozcanbayrak@gmail.com 

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ELAZIĞ 

 

EDİTÖR YARDIMCILARI

Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ - hasan.kizildag@omu.edu.tr - 0543 334 3869

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Uzm. Çiğdem ŞAHİN - csahincigdem@gmail.com 

Ahi Evran Üniversitesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müşavirliği HAKKIMIZDA

1. KESİTAKADEMİ (The Journal of Kesit Academy) 2015 yılında yayın hayatına başlamıştır.

2. KESİTAKADEMİ (The Journal of Kesit Academy) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayınlandığı uluslararası indexli-hakemli bir dergidir.

3. KESİTAKADEMİ (The Journal of Kesit Academy), özel sayılar dışında, yılda düzenli olarak Kış, Bahar, Yaz ve Güz dönemlerinde sayı çıkarmaktadır.

4. KESİTAKADEMİ (The Journal of Kesit Academy) Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, Tarih, Sanat Tarihi, Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Coğrafya, Coğrafya Eğitimi, Müzik, Güzel Sanatlar, Sosyoloji, Felsefe, İlahiyat, Eğitim Fakültelerinin Tüm Anabilim Dalları, Bilişim Teknolojileri, İktisadi ve İdari Bilimler gibi sosyal bilimlerin tüm alanlarında yayın yapan bir dergidir.

5. Makalelerin dili, başta Türkçe olmak üzere, Almanca, İngilizce, Rusça, İngilizce ve Fransızca’dır.

6. KESİTAKADEMİ (The Journal of Kesit Academy), başta SOBİAD olmak üzere  AcademicKeys, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Information Matrix fort he Analysis of Journals (MIAR), Systematic Impact Factor, Sparc Institute of Technical Research, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Research Bible, Cosmos Impact Factor ve I2OR gibi onlarca indeks ve veritabanı tarafından taranmaktadır.

7. KESİTAKADEMİ (The Journal of Kesit Academy), açık erişimli bir dergidir.

Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.