ISSN:2149-9225

Yayın Etiği


Yazarların Sorumlulukları

1. Yazarlar eserleri ve yayınlarının içeriği için toplu sorumluluk almalıdırlar.
 Araştırmacılar, yöntem ve bulguların doğru bir şekilde rapor edildiğinden emin olmak için yayınlarını her aşamada dikkatlice
kontrol etmelidir. Yazarlar, hesaplamaları, veri sunumlarını, yazım kurallarını / sunumlarını ve bulgularını dikkatlice kontrol etmelidir.

2. Raporlanan araştırma, etik ve sorumlu bir şekilde yapılmalı ve tüm ilgili mevzuatı takip etmelidir.

Dürüstlük
1. Araştırmacılar sonuçlarını dürüstçe ve imalat, sahtecilik veya uygunsuz veri manipülasyonu olmaksızın sunmalıdır.
 Araştırma görüntüleri yanıltıcı bir şekilde değiştirilmemelidir.

2. Yazarlar, gönderilen, kabul edilmiş veya yayınlanmış herhangi bir çalışmada bir hata keşfederse derhal editörü uyarmalıdır.
 Yazarlar, gerektiğinde düzeltme veya geri çekme işlemleri yapmak için editörlerle işbirliği yapmalıdır.

3. Araştırmacılar yöntemlerini tanımlamaya ve bulgularını açıkça ve açık bir şekilde sunmaya çalışmalıdır.
 Araştırmacılar uygulanabilir raporlama ilkelerine uymalıdır. Yayınlar, deneylerin diğer araştırmacılar tarafından tekrarlanmasına
 izin vermek için yeterli ayrıntı sağlamalıdır.

4. Yazarlar başkalarının eserlerini atıflarda ve alıntılarda doğru bir şekilde temsil etmelidirler.

5. Yazarlar, atıf yapılan çalışmayı okumamışlarsa, diğer yayınlardan referansları kopyalamamalıdırlar.

Özgünlük

1. Yazarlar, gönderilen eserin orijinal olduğu ve herhangi bir dilde başka yerde yayınlanmamış yayın gereksinimlerine uymalıdır.

2. Uygulanabilir telif hakkı yasaları ve sözleşmeleri takip edilmelidir.
 Telif hakkı malzemesi (ör. Tablolar, şekiller veya kapsamlı teklifler) yalnızca uygun izin ve onay ile çoğaltılmalıdır.

3. Gerek önceki araştırmalarda gerekse yazarların kendi çalışmaları ve yayınları doğru bir şekilde kabul edilmeli ve referans
 alınmalıdır. Temel literatürden mümkün olduğunca faydalanılmalıdır.

4. Yazarlar, bulguların daha önce yayınlanıp yayınlanmadığını yoksa başka bir yerde yayımlanması için
 gönderilip gönderilmediği konusunda editörlere bilgi vermelidir. 

Şeffaflık

1. Tüm yazarlar, yayının kabul edilmiş ve yayınlanmış versiyonlarını listelemeyi kabul etmeli ve onaylamalıdır.
 Yazar listesindeki herhangi bir değişiklik, listeden çıkarılanlar da dahil olmak üzere tüm yazarlar tarafından onaylanmalıdır.
 İlgili yazar, editör ile diğer yazarlar arasındaki bir irtibat noktası olarak hareket etmeli ve yazarları bilgilendirmeli ve
 onları yayın hakkında önemli kararlara dahil etmelidir.

Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk

1. Tüm yazarlar, bildirilen çalışmaları okumalı ve bunlarla aşina olmalı ve yayınların bu kılavuzdaki ilkeleri izlemesini
 sağlamalıdır. Çoğu durumda, yazarların araştırmanın bütünlüğünden ve raporlamasından ortak sorumluluk alması beklenir.
 Bununla birlikte, yazarlar yalnızca araştırmanın belirli yönleri ve raporlamaları için sorumluluk alırsa, bu yayınta belirtilmelidir.

2. Yazarlar yayınlandıktan sonra hatalar veya ihmaller tespit edilirse yazarlar editör veya yayıncı ile çalışmalarını derhal
 düzeltmek için çalışmalıdır.

Yayın Etiği
Kesit Akademisi Dergisi, tüm yazarların, gizlilik konularını ciddiye alan ve kişisel bilgilerinizi korumayı taahhüt eden
 Yayın Etik Kuralları (COPE) tarafından öngörülen etik standartlara uymasını zorunlu kılar.
İntihal Politikası
Sunulan tüm çalışmalar ilk taramadan geçmek zorundadır. Çalışmaların tamamı İleri Düzeyde İntihal Tespit Yazılımı Intihal.net (http://intihal.net/) ve CrossCheck by iThenticate tarafından kontrol edilir.
Telif Hakkı
Telif hakkı, makalenin bilimsel bir araştırmayı ayrıntılı olarak tanımlamak için yazılmış olduğu belirli yolları korumayı
 amaçlar. Yazarın haklarını korumak ve yayınlanan araştırmanın yeniden yazdırılması veya diğer amaçlarla kullanımına
 ilişkin izinleri düzenlemek için gerekli görülmektedir. Yayına kabul edilmiş çalışmaların telif hakları Kesit Akademisi Dergisi’ne
 devredilmiş sayılır.
Açık Erişim Politikası

Kesit Akademi Dergisi açık erişimli bir dergi olup, tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak serbestçe erişilebileceği
 anlamına gelir. Yayıncı veya yazarın önceden izni olmadan kullanıcılar, makalelerin tam metinlerini okumak, indirebilir, kopyalayabilir,
 yazdırabilir, arama yapabilir, bağlantı kurabilir veya diğer yasal amaçlarla kullanabilir.

Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.