İSRAİL PROPAGANDA AFİŞİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR GRAFİK SANATÇISI İNCELEMESİ; DAVİD TARTAKOVER

Author:

Number of pages: 513-544
Year-Number: 2017-10

Abstract

İsrail için afiş sanatının gelişiminden önce kendi sanatsal üslubunu yaratmak büyük önem taşımaktaydı. İsrail yetkilileri 1901 yılında yapılan Beşinci Siyonist Kongre ile bu çabanın yol haritasını çizmiştir. Öznel üslupların öne çıktığı İsrail grafik sanatında kuşkusuz en farklı protest yaklaşımlardan biri sanatçı David Tartakover’a aittir. Merkezinde belgesel niteliğinde İsrail askeri fotoğrafları, savaşın bıraktığı izler, terörizm ve olayların insani boyutu bulunan bir tasarım stili olan sanatçı, çoğu zaman fotoğrafları kendi el çizimi grafikler ile birleştirerek bölgesel manada ülkesine dair gerçekleri izleyiciler önüne sermeye çalışır. Akademisyen, araştırmacı, aktif olarak politikanın içinde yer alan ve almaya devam eden bir grafik tasarım sanatçısı olan David Tartakover 1944 yılında halen yaşamakta ve çalışmakta olduğu İsrail’in Tel Aviv kentinde doğmuştur. 1975’ten bu yana ise, özellikle görsel iletişim, kültür ve politika üzerine yoğunlaştığı Tel Aviv’de bulunan kendi tasarım stüdyosunu işletmektedir.

Keywords

Abstract

Before the progress of poster art in Israel, it is more important that creating an unique artistic manner for itself. Israel authorities gathered together in 5th Zionist Congress in 1901 for creating their on paths about Israel art. While private style come forward in Israel graphic art, definitely David Tartakover’s protest aim is the most significant one. In the center of his style, there are Israel military photos, the scars of war, terorism and situations’ humanistic point of view and most of the time by combining photos to his hand drawings, try to serve his countries’ local realities to spectators. David Tartakover who is an academician, researcher, active role in policy, still graphic designer artist, born in Tel Aviv and still living and working in that city. Since 1975, especially working for visual communication, culture and politics in his own design studio in Tel Aviv.

Keywords