ANADİLİ ALMANCA OLAN BİR STAJYER ÖĞRETMEN TARAFINDAN UYGULANAN ALMANCA KONUŞMA SAATİ ETKİNLİĞİ HAKKINDAKİ ALMANCA ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 151-160
Year-Number: 2017-10

Abstract

Almanca Öğretmenliği bölümüne kayıtlı öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulunun hazırlık sınıfında Almanca konuşma problemi yaşamaktadırlar. Duygu ve düşüncelerini yabancı bir dilde ifade etmekte zorlanmaktadırlar. Böylece, yabancı dilde konuşamamaktan şikayet edilmektedir. Bu amaçla, öğrencileri konuşmaya yönlendirmek, konuşma becerisi ve alışkanlığı kazandırmak, onları konuşmaya cesaretlendirmek ve öğrendiklerini uygulamaları için anadili Almanca olan ve Türkçe bilmeyen Üniversitemizde Erasmus kapsamında staj yapan öğretmenle sınıf dışında Almanca konuşma etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik, ders ortamından uzakta kampüs içi bir kafede ders kitabından bağımsız olarak toplam üç hafta her hafta 1,5 saat boyunca devam etmiştir. Bu etkinliğe, Almanca hazırlık öğrencilerinden 7 kişi düzenli olarak gönüllü katıldı. Etkinlik hakkında öğrencilerin genel görüşlerini ve algılarını öğrenmek için 30 soruluk anket hazırlanmıştır. Öğrenci mülakat soruları ise ankete paralel olarak yapıldı. Her konuşma etkinliğinden sonra Alman stajyer öğretmen tarafından alan notları tutulmuştur. Katılımcıların çoğu, Almanca konuşma saati etkinliğinde anadili Almanca olan bir öğretmen ile iletişim kurmanın Almanca konuşma becerilerini, dilbilgisi kullanımlarını ve kelime bilgilerini geliştirdiklerini söylemişlerdir.

Keywords

Abstract

The students, who are enrolled at German Preparatory Language Programme at the School of Foreign Languages, lack German speaking skills. To address this problem, we’ve designed extra-curricular German speaking activities. An ERASMUS+ exchange staff (a German trainee teacher of German as a foreign language) conducted out-of-class German speaking activities once a week for three weeks in total. Each speaking activity is lasted for 1,5 hours per week. 7 volunteered students of German language preparatory programme attended the speaking activity regularly. The activity took place at a cafe in the university campus. Three data collection tools were used. A questionnaire, which is an adapted version of Sabo’s questionnaire, is applied. An interview is then held with each student on individual basis. The German trainee teacher took fieldnotes after each activity. Almost all students note that the opportunity to communicate in German enable them to improve their speaking skills, the use of grammatical rules and vocabulary.

Keywords