SPORDA ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Author:

Number of pages: 161-172
Year-Number: 2017-10

Abstract

Çevre bireylerin doğup büyüdüğü sosyal ve fiziki olarak ikiye ayrılan birey tarafından algılanan ve yaşamını sürdürdüğü ortama denilmektedir. Söz konusu çevreler, kentsel ve kırsal, dağ, ova, çöl, deniz kıyısı, orman içi gibi farklı doğal özellikler gösterebilir, fiziksel açıdan birbirinden ayrılabilir. Bu doğal özellikler, farklı yerleşme ve yapılaşma biçimlerini de ortaya çıkarabilir. Doğal özellikler içerisindeki bu farklı yerleşme ve yapılaşma biçimleri de çevreyi kendi içerisinde doğal ve yapay çevre olarak ikiye ayırmaktadır. Bireyler yaşamlarını sürdürdükleri çevreyi ihtiyaçlarına göre kullanmaktadırlar. Bunu yaparken de bazen bilerek ya da bilmeyerek çevreye geri dönüşü olmayan zarar vermektedirler. Bu araştırmanın amacı, günümüzde çevre üzerinde, doğrudan çevre ile etkileşim halinde yapılan, sportif aktiviteler ve çevreye verdiği zararların belirlenmesi, bu sportif faaliyetlerin sürdürülebilir sportif aktivite ve çevre anlayışıyla yapılıp yapılmadığını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda; çevre üzerinde yapılan sportif aktivite çeşitliliğine, çevreye uyum içerisinde olup olmadığına, çevre üzerinde bıraktığı tahribatlara ve yapılan sportif faaliyetlerin sürdürülebilir spor ve çevre anlayışıyla yapılıp yapılmadığına bakılmıştır. Araştırma sonucunda, doğada yapılan spor dallarında eko sisteme zarar verildiği ve sporda sürdürülebilirlik anlayışının dikkate alınmadığını söyleyebiliriz

Keywords

Abstract

Environment is the atmosphere which is perceived by the individual where the individuals are born, grow up and maintain their life, and it is divided into two as social and physical. The environment is differential as urban, rural, mountain, plain, desert, seashore, forest and so on and is distinguished from each other. These natural facilities, causes different ways of housing and structuring. These different ways of housing and structuring divides the environment into two as natural and artificial. The individuals make use of the environment according to their needs. While doing this, they sometimes give irremediable harm to the environment intentionally or unintentionally. This study aims to identify the harms caused by the sportive activities which are done in the environment and directly interactive with environment and to present if these activities are carried out with sustainable sports activity and environment consciousness. With regard to this aim; variety of sports activities which are carried out in the environment, the fact that if they are in harmony with the environment, the damage they caused on the environment and that they were carried out with sustainable sports activity consciousness has been investigated . As a result of the research, we can say that the eco system is damaged in the sports branches made in the nature and that the understanding of the sustainability of the sport is not taken into account.

Keywords