POLİTİK PAZARLAMA BAĞLAMINDA BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANSLARININ GENEL SEÇİMLERDE MENSUBU OLDUĞU PARTİYE ETKİSİ: ATAKUM BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 578-595
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasi partilerin yerelde en etkili birimleri belediyeler olduğu kabul edilmektedir. Bu yönden bakıldığında siyasi partilere belediyelerin çalışmalarının seçmen davranışlarına etkisi olduğu söylenmekte ve hizmetleri ile vatandaşların memnuniyetleri karşısında oy verme eğilimini belediye başkanının mensup olduğu partiye karşı olumlu hale getirdiği düşünülmektedir. Bundan dolayı çalışmanın temel sorusu “Belediye başkanlarının performanslarının genel seçimlerde mensubu olduğu partinin oy oranını nasıl etkilemektedir?” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda ilgili belediye başkanının performansının bağlı olduğu partiye olumlu etkisinin olup olmadığı ve vatandaşın performansa göre hangi oranda partiyi tercih ettiği sınanmaktadır.

Keywords

Abstract

Political parties are considered to be the most effective units in the local municipality. From this perspective, it is said that the work of political parties is influential on voter behavior, and it is thought that the tendency of voters to vote for their services and citizens' satisfaction is made positive for the party that the mayor belongs to. Therefore, the main question of the study was determined as "How does the performance of the mayors affect the voting rate of the party in the general elections?" In this context, it is tested whether the relevant mayor's performance is a positive part of the party to which it is attached, and where the party chooses according to the performance of the citizen.

Keywords