TÜRK FINDIĞININ ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ: M.PORTER’IN DIAMOND (ELMAS) MODELİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 129-149
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir ulusun rekabet gücü uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan önemli bir göstergedir. Rekabet gücü çok sayıda sosyo-ekonomik kriterin birlikte belirlediği kapsamlı bir hesaplama yöntemine göre bulunmaktadır. Uluslararası ticarette, rekabet gücü yüksek uluslar kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmakta, halkına daha yüksek bir refah düzeyi sunabilmektedir. Bu nedenle, uluslararası ticarette rekabet gücünü yükseltmek önemli bir ölçüt ve hedef haline gelmiştir. Rekabet gücü işletme, endüstri veya ülke açısından hesaplanabilir. Bu şekilde yapılan çalışmalar, mevcut durumun tespiti ve alınabilecek önlemler açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi boyunca yayılış gösteren ve bölge ekonomisinde önemli bir gelir kaynağı oluşturan Fındık ürününün dış ticarette rekabet gücünü etkileyen unsurlar ele alınmaktadır. Bu kapsamda, Dünya fındık üretiminin %70 ve ihracatının %85’ini karşılayan Türkiye’nin fındık ihracatından daha yüksek pay alabilmesi için gerekli olan rekabet gücü kavramı değişik açılardan incelenmektedir. Çalışmada ayrıca Michael Porter tarafından geliştirilen diamond (elmas) modeline göre Türk Fındığının rekabetçilik analizi yapılmaktadır.

Keywords

Abstract

A nation's competitiveness is an important indicator used in international comparisons. Competitiveness is based on a comprehensive method of calculation, in which many socio-economic criteria are jointly determined. In international trade, highly competitive nations can use the international resources more effectively and efficiently and to offer a higher level of prosperity to its people. For this reason, raising the competitive power in international trade has become an important criterion and target. Competitiveness can be calculated in terms of business, industry or country. The work done in this way is important in terms of the determination of the current situation and the precautions to be taken. In this study, the factors that affect the competitive power of Turkey’s Hazelnut product at the foreign trade, which spread throughout the Black Sea Region and constitute an important source of income in the regional economy, are discussed. Within this scope, the concept of competitiveness required for Turkey, which meets 70% of world hazelnut production and 85% of its exports, can get a higher share from hazelnut exports is examined from different angles. The study also analyzes the competitiveness of the Turkey’s hazelnut based on the diamond model developed by Michael Porter.

Keywords