SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN HAKLARI BİLGİ VE BİLİNÇ DÜZEYİ, DAVRANIŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 607-629
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan hakları, insanın doğuştan sahip olduğu, dokunulmaz, vazgeçilmez kutsal nitelikli haklardır. Bu haklara ulaşılmakla, insanın maddi ve manevi varlığı, değeri ve onuru korunur, güvence altına alınır. Günümüzde iletişim olanaklarının artması insan haklarının uluslararası boyutlara taşınmasına “ evrensel” nitelik kazanmasına neden olmuştur. Buna katkı sağlamak isteyen ülkeler, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atmaktadırlar. Ülkemizde de bu yönde bir çok olumlu çalışmalar yapılmış, Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim ders kitaplarına insan hakları ile ilgili derslere yer vererek, insan haklarına duyarlı bireylerin yetiştirilmesine önem vermektedir. Çalışma geleceğin yönetim kademesinde görev alacak olan Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü öğrencilerinin insan hakları ile ilgili bilinç düzeylerinin belirlenmesine yöneliktir. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümünde okuyan öğrencilerin insan hakları ile ilgili bilgilerinin, bilinç düzeylerinin ve davranış farklılıklarının belirlenmesi, bunları günlük yaşamlarında ne ölçüde kullandıkları, bunların arkasında var olan demografik özelliklerin neler olduğunu ortaya çıkarmaktır.

Keywords

Abstract

Human rights, regardless of nationality, residence, gender, ethnic origin, colour, religion, language, disability, age or status, are the rights of all human existence. Since the first person, respect for human rights has been important in every age but the states which violate the human rights have been at the stage of history for many years. Today, it seems that states’ assurance to human rights is not sufficient. As a result of globalization and advances in communication technologies, people around the world react to a breach in the world's most remote corner. International civil society organizations monitor human rights violations by showing activity, documenting, distribute and constitute a response to the international arena. Human rights are excluded from the territory of the states by several agreements. European Convention on Human Rights System is an example of this. Thus, human rights, has been an international issue rather than a domestic one in recent years. The first step in the protection of human rights in a country is a knowledge-based understanding of human rights. At first glance, this suggests 'school'. Courses related to human rights in public schools in Turkey with the contribution to the students’ daily lives are a matter to be investigated. The purpose of this study is to decide human rights knowledge and consciousness level of the students of Offıce Management Vocational High School of Selçuk University, Konya. In addition to this, “ To what extent the students are adjusting the concepts of human rights in their lives? "is another question of this survey.

Keywords