ZİHİNSEL ENGELLİ KARDEŞİ OLAN VE NORMAL KARDEŞİ OLAN ÇOCUKLARIN KARDEŞ İLİŞKİLERİ

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 230-244
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, engelli kardeşi olan ve olmayan kardeşler arasındaki ilişkilerin karşılaştırılması amacıyla yapıldı. Verilerin toplanmasında Kardeş ve Aileyi Tanıtıcı Bilgi Formu, Schaeffer Kardeş Davranış Değerlendirme Ölçeği Anne Formu ve Kardeş Formu kullanılmıştır. Çalışma grubuna, zihinsel engelli çocuğun 8-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren 60 engelli çocuğun anne ve kardeşi alınırken karşılaştırma grubuna sağlıklı çocuğun 8-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren 60 sağlıklı çocuğun anne ve kardeşi alınmıştır. Engelli kardeşi olan grupta kardeş davranışı değerlendirme ölçeğinin nazik olma, uzak durma, empati, birliktelik-ilgili olma alt boyutlarında kardeş ve anne algılamalarına göre anlamlı farklılık bulunurken, karşılaştırma grubunda ise yalnızca nazik olma alt boyutunda arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir. Engelli kardeşin olduğu grupta yaş değişkeni ile ölçek alt boyutları arasında anlamlı bir fark saptanmıştır.

Keywords

Abstract

This study compares children who have mentally disabled siblings with those who do not. The study data were collected using a family information form and the Schaeffer Sibling Behavior Rating Scale. The study group included the mothers and siblings of 60 mentally disabled children who were between 8 and 18 years of age and had normal development, while the comparison group included the mothers and siblings of 60 healthy children who had normal development. In the group of children with mentally disabled siblings, there were significant differences in the subdimensions of kindness, avoidance, empathy and involvement perceived by the mothers and siblings. In the comparison group, the only significant difference was in the kindness subdimension. In the group of children with mentally disabled siblings, there was a significant difference between the age variable and the scale subdimensions.

Keywords