TÜRKİYE’DE YATIRIM FONLARININ GETİRİYE DAYALI PERFORMANS DEĞERLEMESİ

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 297-320
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yatırım fonları, sermayenin genişlemesinde önemli bir rol oynayan ve portföyde çeşitliliği ön planda tutarak riski azaltmaya yardımcı olan finansal aracılardır. Günümüz dünya ekonomisinde olduğu gibi Türkiye'de de yatırım fonu piyasası son dönemde oldukça büyük bir gelişme göstermekte ve finansal piyasalar için önem arz etmektedir. Türkiye ekonomisinde önemli paya sahip olan yatırım fonlarının gelişmesi ile birlikte yatırımcı sayısı ve portföy büyüklüğü hızla artmış ve fon sayıları da çoğalmıştır. Fon ve yatırımcı sayısı ile portföy büyüklüğündeki artış, yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesi hususunu zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sermaye piyasalarında yatırım fonlarının gelişim sürecinin incelenerek performans değerini ölçmektir. Bu bağlamda, Sharpe Treynor ve Sortino performans ölçüm teknikleri kullanılarak 2013-2016 yılları arasında Türkiye'de portföy büyüklüğü en yüksek 10 yatırım fonu değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, YAS ve AYA yatırım fonlarının diğer yatırım fonlarından daha fazla piyasa getirisine sahip olduğu ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Mutual funds are the financial instruments which play an important role during the growth of capital and which helps decreasing of the risks by giving priority to the diversity of the portfolios. As it is in today’s world economy, the mutual funds market within Turkey has been exhibiting a significant development during the recent period and therefore, gains an importance for the financial markets, as well. With the development of the mutual funds which are having a significant share within the Turkish economy, the numbers of the investors and the size of portfolios have also been increased with a great speed and the numbers of the funds were also increased. Consequently, it becomes a necessity to evaluate the performance of the mutual funds due to the said increase on the funds, investor numbers and portfolio sizes. The purpose of this study is to review the development process of the mutual funds within the Turkish capital market and to measure their performance values. In this context, the performance measurement techniques such as Sharpe Treynor and Sortino were used and the top 10 mutual funds in terms of their portfolio sizes within Turkey during the years of 2013-2016 were evaluated. As a result, it is set forth that YAS and AYA named mutual funds had more market returns, when compared with other mutual funds.

Keywords