ÜLKELER BAZINDA KATILIM BANKACILIĞININ KARLILIK LİKİDİTE VE RİSKLİLİK AÇILARINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 397-420
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, katılım bankacılığının karlılık, likidite ve risklilik açılarından ülkeler bazında karşılaştırılarak performanslarının incelenmesidir. Bunun için, Malezya, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye ülkelerinin 2011-2015 dönemine ait yıllık verileri kullanılarak analiz yapılmaktadır. Yöntem olarak, oran analizi yöntemi, veri olarak ise, kârlılık oranları, likidite oranları, risk ve ödeme gücü oranları kullanılmaktadır. Yapılan oran analizi sonucunda; en yüksek kârlılığa Suudi Arabistan’ın, en düşük kârlılığa ise Kuveyt’in sahip olduğu, en yüksek likiditeye Türkiye’nin, en düşük likiditeye ise Malezya’nın sahip olduğu, ve yine, en yüksek riske İran ve Malezya’nın, en düşük riske ise Katar’ın sahip olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine performance of participating banking by comparing their profitability, liquidity and Risk on a country baysis. In order to perform this, an analysis is done by using data belong to the countries of Malayzia, Saudi Arabia, Katar, Kuwait, Iranian, United Arap Emirates and Turkey for the years between 2011-2015. Ratio analysis method and profitability ratios, liquidity ratios, risk and payment power ratios as data are used. At the end of the ratio analysis, it is seen that while Saudia Arabia has the highest profitability, Kuwait has the lowest profitability, While Turkey has the highest liquidity, Malayzia has the lowest liquidity and while Iranian and Malayzia have the highest risk, Katar has the lowest risk.

Keywords