FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE GELENEKSEL MALİYETLEME YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 657-673
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değişen müşteri ihtiyaçları, rekabetin artması gibi unsurlar doğrultusunda işletmelerin maliyetlerini hesaplama ve faaliyetlerini belirli performans ölçüleriyle değerlemeleri zaman içerisinde yeterli görülmemeye başlanmıştır. Bu nedenle işletmelerin küresel rekabet ortamında daha başarılı olabilmelerinin yolu faaliyetlerini verimli hale getirmekten geçmektedir. Çalışmanın temel amacı; daha doğru birim maliyet bilgisine ulaşmak için Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sisteminin nasıl uygulanabileceği ve uygulamada nasıl sonuçlar alınabileceğinin örnek bir uygulama ile araştırılmasıdır. Uygulama yapılırken aynı işletmenin maliyetleri öncelikli olarak geleneksel sisteme göre, sonrasında ise Faaliyet Tabanlı Maliyetleme yöntemine göre hesaplanarak karşılaştırma yapılmıştır. Zaman ve kaynak kısıtı dikkate alınarak uygulama tek tip ürün üreten bir işletmede yapılmış olup, bu nedenle maliyet değerleri eşit olarak tespit edilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, işletmelerin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme yöntemini kullanması ile maliyetlerin ortaya çıktığı birimler ve maliyet değerleri geleneksel sistemlere kıyasla daha net bir şekilde ortaya konmaktadır. Bu durumun ise işletmelerin geleceğe yönelik olarak alacakları plan ve kararlarına olumlu katkılar sağladığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Business enterprises' evaluating the costs and appraising their activities with specific performance measurements has become insufficient in time with the increasing competition and changing customer demands. For this reason, business enterprises should make their activities productive to be successful in the global competitive environment. The main goal of the practice that is made accordingly; how can the Activity Based Pricing be applied and to research how the results will be with the application with a sample application , to attain more accurate unit pricing. The same companies costs are calculated first with the traditional method then with the Activity based pricing method. Limited time and source are taken into consideration and because of this cost prices are determined equal. Eventually, when the data in hand is evaluated, the units and cost prices are more concrete when the business enterprises use Activity Based Pricing instead of the traditional one. Determining the cost of the business enterprises clearly, has positive contribution for the future plans and decisions.

Keywords