SEVİNÇ ÇOKUM’UN ROMANLARINDA ŞAHISLARIN SUNUMUNDA KULLANILAN TEKNİKLER

Author:

Year-Number: 2018-13
Number of pages: 173-191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Romanda şahısların ayrıntılı ve başarılı sunulması büyük önem arz eder. Çünkü romanda, seçilen şahıslar vasıtasıyla hem mesajın iletilmesi hem de bir fikre yaşanmışlık kazandırılması sağlanır. Bir anlatıda kurgulama görevini üstlenen yazar, ele aldığı temanın gerektirdiği yönde bir düzen kurabilmek için şahsını buna göre kurgular. Bu temanın gözler önünde sergilenişini sağlayıp onu anlaşılır kılan unsur da insandır. Zaten anlatı içinde olay örgüsünü belirleyen iletişim ortamının oluşması, kurgulanan şahısların varlığına ve eylemine bağlıdır. Bu açıdan anlatı şahısları bütün yönleriyle tamamlanmış şekilde okura tanıtılmalıdır. Bu da ancak birtakım teknikler sayesinde gerçekleşir. Bu çalışmada bir anlatıda şahısların tanıtımında kullanılan tekniklerden kısaca bahsedildikten sonra, Sevinç Çokum’un romanlarında şahısların sunumunda kullanılan teknikler tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In the novel, detailed and succesfull submission of the persons are of great importance. Because in the novel, with the selected persons, the transmission of the message as well as life experiences give to an idea is provided. In a narrative, with the task of editing the author, in order to establish an order in the direction required of the theme accordingly fictions the person. Provides understanding of the theme, by provides presentation of this theme in front of the eye. Already, in narrative, the formation of communation medium determining the chain of event, depends on the action and presence of edited people. In this respect, persons of narrative should be presented to the reader in all aspects of the completed form. This can only be accomplished by some of the techniques. In this study, a narrative, the techniques used in the presentation of persons after briefly mentioning, the techniques used in the presentation of persons in Sevinç Çokum’s novels tried to be determined.

Keywords