CUMHURİYET DÖNEMİNDE ZİRAAT VE HAYVANCILIK ALANINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER (1923-1950)

Author:

Number of pages: 1-30
Year-Number: 2018-14

Abstract

Türkiye Cumhuriyeti ilân edildiği zaman, toplum hayatının diğer alanlarında olduğu gibi ziraat ve hayvancılık sahalarında da çok büyük ihtiyaçlar vardı. Yeni devlet kurulduğu zaman ziraat ve hayvancılık alanlarında yeni hamleler gerçekleştirilmiştir. Tütün, zeytin, pamuk, şekerpancarı, afyon, bağcılık, hububat, narenciye, çay ve diğer ürünlerde artışlar sağlanmıştır. Ziraî vergiler, tarım aletleri, topraksız köylüye toprak dağıtılması, ziraî eğitim, mevsimlik işçilik konularında çalışmalar yapılmıştır. Ormancılık, balıkçılık, hayvan sayıları, hayvan hastalıkları ve veteriner sayıları gibi hayvancılık ve kümes hayvancılığı alanlarındaki gelişmelerle Türkiye, dünyada gıda üretimi bakımından kendine yeter bir ülke haline getirilmiştir. Bu konularda genel olarak iktisatçılar, ziraat mühendisleri ve veterinerler tarafından akademik çalışmalar yapılmıştır. Konuya bir de tarihçi gözü ile bakarak, bu çalışmamızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe görüşmelerinden elde ettiğimiz bilgiler işlenerek literatüre katkı yapılmıştır. Böylece konunun eksik kalmış kısımlarının tamamlanması sağlanmıştır.

Keywords

Abstract

When the Turkish Republc decleared, there were many needs in the field of agriculture and raising of animals as well as in the other fields of public life. When the new Goverment was established, there made new reforms were realized in agriculture and raising animals. The production of tobacco, olive, cotton, sugar beet,tea, opium, grains, citrus fruits and other products increased. Many studies were carried out on agricultural taxes, agriculture equipment, distributing land to the people who did not have, agricultural education, seasonal workmanship. The country itself met the needs of products in the field of forestry, fishing, number of animals and number of vet, animal diseases and poultry. Agriculture engineers, vets and economists performed academic studies on the issue. With the point of view as a historian, in this study, it is contributed to the literature through examining the Budget sessions of the Turkish Grand Assembly. Therefore, the uncompleted parts of the issue was provided.

Keywords