AKSARAY İLİNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) UYGULAMALARININ ANALİZİ

Author:

Number of pages: 115-126
Year-Number: 2018-14

Abstract

Doğal kaynakların korunması ve yaşam ortamlarının sürdürülebilirliği açısından önemli bir yer tutan çevresel etki değerlendirme çalışmaları, birçok disiplinin planlı çalışmasına bağlıdır ve uzun bir zaman alır. Bu süreçte Çevresel etki değerlendirilmesi raporları hazırlanırken, yapılan yatırımlarda ekonomik, toplumsal, fiziksel ve biyolojik değerler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda, kalkınmada öncelikli iller arasında yer alan Aksaray kentinde gerçekleştirilen ÇED uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü tarafından alınan kararlar analiz edilmiştir. İncelenen kararlar arasında ‘ÇED Olumlu’ ya da ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararları, sayıları ve bunların sektörel dağılımları yer almaktadır. Bu incelemelerde 1993-2017 yılları arasında 31 tane ‘ÇED Olumlu’ kararı 282 tane ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı alındığı tespit edilmiştir. Ayıca Aksaray ilinde ‘ÇED Olumlu’ kararlarının en yüksek oranı % 31,25 ile petrol-maden alanındadır. ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararlarının en yüksek oranında % 50 ile petrol ve maden alanlarında alındığı belirlenmiştir. Çalışmanın son kısmında ise çevresel kalitenin korunması ve geliştirilmesi açısından büyük öneme sahip olan ÇED raporlarının Aksaray ilinde uygulanma düzeyinin iyileştirilmesi yolunda alınması gerekli önlemlere ilişkin öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Environmental impact assessment studies that, have an important position in the protection of natural resources and sustainability of living environment, require planned work of many disciplines and take a long time. In this process, economic, social, physical and biological values should be taken into account at the related investment while in preparing environmental impact assessment reports. In this context, investigation of EIA applications is aimed in Aksaray which is one of the priorities province in development. In the extent of study, decisions taken by the EIA and Environmental Permits Branch Directorate according to the Environmental Impact Assessment Regulation have been analyzed. Among the resolutions analyzed, are take place 'EIA is Positive' or 'EIA is not Necessary' decisions, their numbers and sectoral distributions. In these analyzes have been determined that decisions were taken between 1993 and 2017, 31 'EIA Positive' 282 'EIA Not Required'. Moreover, the highest rate of positive decisions of EIA in Aksaray province is in the field of oil and mining with 31,25%. Also, it is determined that the highest rates of 'EIA is not necessary' decisions is taken in oil and mine fields with 50%. In the last part of the study, suggestions have been presented about the necessary precautions to be taken in order to improve the level of implementation of the EIA reports in the province of Aksaray, which have great priorities in terms of protection and development of environmental quality.

Keywords