GELENEKSEL DANTEL MOTİFLERİNİN LAZER KESİM YÖNTEMİ İLE TEKSTİL YÜZEYİNE AKTARILMASI

Author:

Year-Number: 2018-15
Number of pages: 192-202
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tekstil ve süsleme teknikleri doğduğu coğrafyanın koşullarında şekillenirken, birçok farklılık içerisinde zengin bir yelpaze oluşturur. Ne yazık ki endüstrinin ve teknolojinin gelişmesi ticari bağlamda tekstili yüceltsede eski tekniklerin el işçiliğindeki kültürel ve estetik değerlerini gölgede bırakarak unutulur hale getirmiştir. Bu bağlamda tekstil tasarımcılarına kültürel değerleri yaşatmak ve günümüz modern çağa uyarlamak gibi önemli bir sorumluluk düşmektedir. Geçmişten günümüze tekstil sektöründe kullanılan üretim yöntemleri ve malzeme tekstilin bütün ürünlerinde ve ürün biçimlerinin oluşmasında etkin rol oynamıştır. Üretim yöntemlerinin ve malzemenin sağladığı olanaklar doğrultusunda tekstil ürünleri biçimlendirilmiştir. Günümüzde geliştirilen modern üretim yöntemleri tasarımcılara pek çok avantajlar sağlamaktadır. Bu yöntemler sayesinde tekstilde daha önce kullanılamayan malzemeler, desenler şekillendirilmekte ve tasarımcılar bu sayede tekstil ve moda dünyasına yenilikler kazandırmaktadır.Bu çalışmada geleneksel dantel motiflerinin modern üretim yöntemi olan lazer kesim ile bir tekstil ürününde kullanılabilirliğini ortaya koymak çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Bu amaçla; seçilen dantel motiflerinin şekillendirilerek lazer kesim yöntemiyle farklı yüzey tekstillerine aktarılması ve bir ürüne dönüştürülmesi süreç olarak ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

While textiles and ornamentation techniques shape the conditions of different geography in nature, many differences constitute a rich spectrum. Unfortunately, the development of industry and technology has made the cultural and aesthetic value of handicrafts of old techniques obscure by leaving a shadow in the commercial context. In this context, it gives textile designers an important responsibility to live cultural values and to warn contemporary modern times. In the past, production methods and materials used in daily textile industry played an active role in shaping all brands and products of textile. The production methods and the textile products provided by the material are formed. Today, modern manufacturing methods provide many advantages to the designers. These methods are to bring renewable materials, patterns and designers that can not be used before in textiles to the textile and fashion world. In this study, it is a problem to try to reveal the use of traditional lace motifs in modern production form of laser cutting and textile products. For this purpose; selected lace motifs were shaped and transferred to different surface textiles by laser cutting method and tried to be put out from the process of transforming the production

Keywords