SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİNDE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM

Author:

Year-Number: 2018-14
Number of pages: 31-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal hizmet, bireylerin içindeki gücü açığa çıkarmada etkin rol oynayan, bireylerin ailelerin, grupların ve toplumun gerek sosyo-ekonomik gerekse psikolojik anlamda tam iyilik hali için çaba harcayan; bireylerin problemlerine çözüm arayan, bu problemin nedenlerini bir takım kuram ve yaklaşımlar ile inceleyen, bunun sonucunda çıkarımlar yaparak müdahale planı oluşturan, uygulayan ve takip eden bir disiplin ve meslektir. Sosyal hizmet bilimine ve mesleğine konu olan vakalar incelendiğinde, her bir vakanın kendisine özgü ve tek olduğu; bunun sonucunda da her vakanın kendi içerisinde farklı kuram ve yaklaşımlarla ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle, literatür taraması yöntemiyle yapılan bu çalışma da, özellikle psikoloji alanında sıklıkla kullanılan ancak sosyal hizmet literatüründe yeterince yer bulamamış olan çözüm odaklı yaklaşım tanıtılarak, sosyal hizmet mesleğinde ne şekilde kullanılabileceği hususunda özellikle çocuk ve ergenler üzerindeki etkinliği, kurgusal bir vaka üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Social work is a discipline and profession that plays an active role in revealing the power of individuals, and that strives for the socio-economic and psychological well-being of individuals, families, groups and society. Social work seeks solutions to the problems of individuals, examining the causes of this problem with a number of theories and approaches, as a result of this, makes inferences to create, implement and follow the intervention plan. When we examine the cases of social work science and occupation, we see that each case is unique; and as a result, it is necessary that each case should be dealt with different theories and approaches within itself. From this point of view, this study, carried out by the literature survey method, will be introduced with a solution-focused approach, which is frequently used in the field of Psychology, but has not found enough space in the social work literature. In addition, a fictional case will be explained on how it can be used in social work, especially on children and adolescents.

Keywords