RAMUZ U’L EHADİS’TEN KAD’A İSKENDERPAŞA CEMAATİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Author:

Year-Number: 2018-14
Number of pages: 448-460
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye modernleşmesini sürdürürken tüm yapılar, gruplar, bireyler, toplumsal ilişkiler ve kurumların da modernleştiği görülmektedir. Bu süreçte dini grup modernleşmesinin nasıl gerçekleştiği ve dinin modernlik süresince aldığı tavırlar da önemlidir. Bu çalışmada geleneksel dini grup (tarikat) olarak ortaya çıkmış ve bugün gelenekselliği tartışılabilecek bir grubun; İskenderpaşa Cemaati’nin modernleşme serüveninin izi sürülmüştür. Bu iz sürüş Cemaatin geleneksel hadis kitabı Ramuz u’l Ehadis kitabında bulunan sıhhati tartışmalı ve günün rasyonalitesine uygun olmayan rivayetler dolayısıyla terkinden sonra “Kritik Analitik Düşünme” kıvamına nasıl geldiğinin tartışılması şeklinde gerçekleşmiştir. Ramuz geleneksel dünyanın kitabı, “Kritik Analitik Düşünme” ise modern post modern bir duruma tekabül etmektedir. Değişim ihtiyacı belki bunu zorunlu kılmaktadır. Lakin insanların manevi ve Batıni ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları sorusu ise cevapsızdır.

Keywords

Abstract

While continuing the modernization of Turkey all structures, groups, individuals, social relations and institutions are also seen to be modernized. In this process, the attitudes of religious group modernization and religious attitudes are also important. How it happened of religious group modernization and the attitudes of religion during modernity are important. A group that emerged as a traditional religious group and whose tradition can be discussed today; The adventure of the Iskenderpaşa community's modernization has been traced. This trail was realized in the way of discussing that the Jemaah came from the traditional book Ramuz u'l Ehadis to "Critical Analytical Thinking". Ramuz traditional world book and "Critical Analytical Thinking", corresponds to a modern post modern situation.

Keywords