KONUŞMA ANALİZİ VE YABANCI DİL DERSLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu : DİL EĞİTİMİ
Number of pages: 50-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ilk olarak yazılı ve sözlü dilin arasındaki farklılıklar iki teoriyle anlatılmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında söylem analizi ve yabancı dil eğitimi hakkında bilgi verilmekte ve önemli iki nokta üzerinde yabancı dilde etkileşim ve dilsel anlaşma üzerinde durulmaktadır. Yazılı ve sözlü dil arasındaki ilişki ve farklılıklar, konuyla ilgili teoriler, söylem analizinin tanımı, iletişimsel görevler, eğitimsel yetersizlikler, öğrencilerin yetersizlikleri gibi alanlar örneklerle açıklanmaktadır. Yabancı dil öğretiminde yazılı metinlerin oldukça sık kullanıldıkları ve özellikle sözlü iletişime gerektiği kadar önem verilmediği hem toplumlarda hem de öğrenciler arasında tartışılan konuların başında gelmektedir. Birey yıllarca yabancı dil dersi alsa bile sonuçta o dili konuşan insanlarla iletişim kurmakta zorlanmaktadır. Bu nedenlerin başında, sözlü iletişimle ilgili dil eğitimi metotlarının hem yetersiz oluşu hem de yeni metotların üretilmemesi gelmektedir. Ayrıca dilbilimi uzmanlarına göre konuşma dilinin ve yazı dilinin kendisine özgü sözcükler kullanıldığından ve bu durumun da dil öğreniminde pek fazla bilinmediğinden, dil eğitimi esnasında çeşitli eğitsel sorunlarla karşılaşılmaktadır. Sözlü iletişim kendisine özgü sözcük kalıpları ve yapısı vardır. Birey bunu kullanırken dikkat eder. Sözlü iletişimde birey daha çok karşı tarafın işbirliğine ihtiyaç duyar. Yazılı iletişimde böyle bir zorunluluk yoktur. Sözlü iletişimde karşı tarafa güvenilerek adım adım iletişim inşa edilir. Bu yüzden yabancı dil eğitiminde özellikle de konuşma derslerinde sağlıklı bir iletişim ortamı sağlamak zorunda olduğundan ve karşı tarafın işbirliğine ihtiyaç duyulduğundan ve bunun çoğu sağlanmadığında başarısızlık görülmesi gayet normaldir.

Keywords

Abstract

In this study, the differences between the written and oral languages are tried to be explained using two main theories. Also, the current study briefly explains discourse analysis and foreign language teaching, and focuses on two significant points, which are interaction in foreign language and linguistic understanding. Besides, the relations and differences between written and oral language, the theories about the topic, the definition of discourse analysis, communicative tasks, inadequacies of education system and students are exemplified in the current research. It is one of the most-frequently discussed topics both in society and among students that written texts are used a lot and oral communication is ignored in foreign language learning. Although an individual has had foreign language instruction for many years, he has problems while communicating with native speakers of a given foreign language. The leading reasons for the above-mentioned problem are that foreign language teaching methods about oral communication are insufficient and new methods about that field are not produced. Also linguists think that several pedagogical problems arise in foreign language teaching because people are not aware of the fact that different and specific words are used both in written language and spoken interaction. Oral communication has some specific word patterns and structures. An individual pays attention to these details during oral communication. In oral communication, an individual needs the cooperation of the partner a lot; however, we cannot mention about such kind of cooperation in written communication. Communication is processed step by step with trusting the partner in oral communication. Hence, it is an expected result that failure occurs in foreign language lessons especially in speaking classes due to the fact that an effective communication environment and the cooperation with the partner cannot be provided.

Keywords


 • Atli, M. H. (2015) Grammatical gender in German language and the acquisition of this system, In: International Journal of Human Sciences (JHS) ISSN: 2458-9489, Volume: 12 Issue: 2 Year: 2015, file:///C:/Users/sau/Desktop/Grammatical%20gender.pdf

 • Cherubim, D. (1989) Gesprochene Sprache. Ein Lehrstück vom Umgang der Sprachwissenschaft mit ihren Gegenständen. In: Fremdsprachen in Lehre und Forschung J.12-36.

 • Hausmann, F.J. (2006) Eigenständigkeit der Sprechsprache. In: Fremdsprachen in Lehre und Forschung 7, 37-55.

 • Lüger, B.(1995) Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen.

 • Knapp, K. (2011) Weiterlernen. In: Linguistik und Dialektik, 43/44, 257-271.

 • Koch, M.(1990) Gesprochene Sprache in die Romania. Tübingen

 • Koch, M.(1992) Schriftlichkeit im Fremdsprachenunterricht. In: Fremdsprachen im Lehre und Forschung. 2-28.

 • Rath, R. (2011) Satz und Äusserungseinheit. In: Interdisziplinäre Sprachforschung und Sprach- lehre: Festschrift A Raasch. Tübingen 197-216.

 • Schank, G (1980) Gesprochene Sprache und Gesprächsanalyse. In: Althaus. H.P. In: Lexikon der Germanischen Linguistik. 313-322.

 • Schmölders, C. (2011) Die Kunst des Gesprächs. Texte zur Geschichte der europäischen Kon- versationsthemen. München

 • Stegers, H. (1987) Gesprochene Sprache und geschriebene Sprache. Eigene Sprachvarietäten. In: Wörter-Satze, Fügen und Fächer des Wissens. Tübingen. 35-58.

 • Tomezyk, A. (1987) Linguistische Merkmale der deutschen gesprochenen Standartsprache, 18. 336*-357.

 • Weinrich, H. (1981) Fremdsprachen für den Alltag und der Alltag des Fremdsprachenunter- richts. In: Lehrer und Lernende im Deutschunterricht, Berlin, 33-50.

 • Weinrich, H. (2010) Textgrammatik der deutschen Sprache, München.

                                                                                                    
 • Article Statistics