DİN BİLİMCİSİ NE KADAR AGNOSTİKTİR?: ÇAĞDAŞ DİN BİLİMLERİNDE AGNOSTİSİZM SORUNU

Author:

Number of pages: 396-409
Year-Number: 2018-14

Abstract

Çağdaş Din Bilimlerinde (Religionswissenschaft) karşı karşıya bulunduğumuz önemli metodolojik meselelerden biri objektiflik sorunudur. Din Bilimlerinin tarihine baktığımızda; üç önemli safha hemen gözümüze çarpmaktadır: 1. Teolojiyle iç içe veya onun hizmetinde bir alan olarak anlaşılan klasik Din Bilimleri dönemi. 2. Teolojiden nispeten özerklik veya bağımsızlık kazanan ve genel olarak İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında ortaya çıkan modern Din Bilimleri dönemi. 3. Kendini teolojiden tamamen bağımsız ve agnostik bir metodolojik anlayışla “din olgusunu dışardan inceleyen”, “tarafsız”, “herhangi bir dinin ikrarını yapmayan” ve kendini “seküler” olarak tanıttığı postmodern Din Bilimleri dönemi. Biz bu tebliğimizde Din Bilimlerindeki metodolojik agnostisizm meselesini sırasıyla, “içerden veya dışardan din bilimcisi olmak”, “dini anlamada dindar olmanın veya dindar anlayışın gerekliliği”, “bir dinin ikrarını veya itirafını yapmak” ve “akademide dindar olup olmamanın zorunluluğu” gibi konular altında değerlendireceğiz.

Keywords

Abstract

The question of normativity as one of the urgent methodological issues in the contemporary religious studies is at stake. When we look at the history of Religious Studies; three important phases are immediately blind-folded: 1. The classical period of Religious Studies, which is understood as an area of intermingled with or within the service of theology. 2. The period of modern Religious Studies that gained relatively autonomy within or independence from theology, as emerged after World War II. 3. The postmodern period of Religious Studies, in which the Religious Studies is totally independent from theology, and introduces itself as “secular”, “neutral”, “non-confessional” and “agnostic” in methodology. In this paper, we will evaluate the agnosticism in the Religious Studies in the light of the conceptions such as “stance as insider or outsider”, “the necessity of being religious or religious understanding”, “confessional or professional in the study of religion” or “dilemma as to be religious or agnostic in the academy”.

Keywords