SHOK-1’İN GRAFİTİ UYGULAMALARININ X-IŞINI VE ANATOMİ İLİŞKİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 314-323
Year-Number: 2018-14

Abstract

İnsan anatomisinin eşsiz yapısının duvar resimlerine tasvir edilmesinde mağara duvarları bir uzam olarak kullanılmıştır. İlk anatomik çizimlerin yapıldığı bu resimlerde insan bedeninin mekanik yapısı çözülmeye ve sorgulanmaya başlanmıştır. Anatomi bilimi de insan bedeninin mekaniğinin çözülmesini amaçlayan kadavra çalışmaları ve bu girişimleri destekleyen teknik ve sanatsal çizimlerin ışığında ortaya çıkmıştır. Anatomi, tıp biliminin olduğu kadar sanatın da en temel yapısının bir parçası ve açılımı olmuştur. X ışınlarının keşfedilmesi ile insan vücudunun gizemli merak uyandıran içyapısı daha görünür bir hal almıştır. Anatomi bilimi de bu keşfin ardından bedenin yolculuğunda daha doğru ve ilerlemeci adımlar atmıştır. Tıp biliminin en önemli gelişmelerinden biri olan x ışınlarının keşfi birçok hastalığın tedavisinin ve teşhisinin gerçekleşmesinde röntgen görüntüleme yönteminin kullanılmasını sağlamıştır. Röntgen görüntüleme yöntemi tıp alanında çok kullanılan bir teknik olmasının yanı sıra özellikle günümüz sanat uygulanmalarında da sanatçıların sanatsal anlatılarını farklılaştırmak ve güçlendirmek için kullandıkları bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sanat uygulamaları arasında fotoğraf, resim ve grafiti sanatı gibi alanları sıralayabiliriz. Gerçekleştireceğimiz bu çalışmada sanat ve tıp disiplinlerinin ortak dili olan anatomik çizimleri kullanan ve bunları x ışının görüntüleme yöntemi olan röntgen efektlerini kullanan ve şehir duvarlarını sanatsal çizimlerinin uzamı olarak kullanan Shok-1 takma isimli grafiti sanatçısını ele alacağız. Kendine has boya kullanımı ve tekniği ile duvar çalışmaları olan sanatçının işlerini incelerken tıbbi görüntüleme tekniklerinin sanat uygulamalarında ne denli farklı olanaklar yaratabileceği üzerinde duracağız.

Keywords

Abstract

Cave walls were used as a space in depicting the unique structure of human anatomy in the form of murals. In these murals, where the first anatomical drawings were made, mechanical structure of human body started to be solved and questioned. The science of anatomy emerged in light of the cadaver works that aim to solve the mechanics of human body and the technical and artistic drawings that support these attempts. Anatomy has been a part of the most fundamental structure of arts as much as the science of medicine. Discovery of X rays have rendered the internal structure of mysterious human body that arouses curiosity more visible. The science of anatomy has also taken more accurate and progressive steps in the body’s journey following this discovery. One of the most important developments of the science of medicine, discovery of x rays, has enabled usage of roentgen monitoring method in treatment and diagnosis of many diseases. In addition to being a commonly-used technique in the field of medicine, it is also a means used by artists to diversify and strengthen their artistic narrations. Photography, painting, and graffiti can be listed among these art applications. In this study to be conducted, we will handle a graffiti artist with the nick name Shok-1, who uses anatomical drawings, which is the common language of arts and medicine disciplines, uses effects of roentgen, which is the monitoring method of x ray, and uses city walls as the space of artistic drawings. We will dwell on the different opportunities that medical monitoring techniques can create in artistic art applications while studying the works of the artist who works on walls with unique paint usage and technique.

Keywords