BAĞLAMANIN İLKÖĞRETİM MÜZİK EĞİTİMİNDE BİR EŞLİK ÇALGISI OLARAK ÇOKSESLİ KULLANIMI

Author:

Number of pages: 231-257
Year-Number: 2018-14

Abstract

Genel müzik eğitiminin temelini oluşturan ve en önemli basamaklarından birisi olan ilköğretim müzik eğitiminde elektronik org, piyano, blok flüt, klasik gitar, Orff çalgıları, mandolin ve bağlama gibi çeşitli çalgılardan yararlanılır. Müzik öğretmenleri tarafından yaygın olarak kullanılan ve Türk Halk Müziğinin temel çalgısı olarak kabul edilen bağlama, müziğin temel işlevlerinden birisi olan “müziksel kültürün gelecek nesillere aktarılması” bağlamında üstlendiği görevle bu çalgılar arasında ayrı bir önem taşımaktadır. “Bağlama çalgısının yapısındaki çok seslilikten yararlanılarak çevreden - evrene/yakından - uzağa ilkesi doğrultusunda çok sesli müzik eğitimine katkısı olabilir mi?” sorusu bu araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Araştırmada, bağlamanın Müzik Öğretmenliği Programındaki eğitimine ve ilköğretim müzik eğitimindeki yerine değinilmiş, “çalgıların müziksel görevleri/işlevleri” ile bağlamanın yapısal özellikleri göz önünde bulundurularak bir eşlik çalgısı olarak çok sesli kullanıma elverişliliği irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

In primary music education constituting the fundamental of general music education and being one of the most important elements of it, various instruments are used as electronic organ, piano, recorder, guitar, orff instruments, mandolin and baglama. Commonly used by music instructors and accepted as the fundamental instrument of the Turkish Folk Music the baglama differs from the other instruments having the mission of “transmitting the culture to the future generations” which is music's one of the basic functions. The point of research origin stems from this question “On the basis of the polyphonic structure of the baglama, could there be any contribution to the polyphonic music education in the direction of the principle - environment to the universe, near from the far?” In this research, it has been mentioned the place of the baglama in the music instructor training programme and primary music education,by taking into consideration “functions/missions of the instruments” and the structure of the baglama it has been examined how suitable it is as a accompanier instrument in polyphonic music.

Keywords