KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALINDA TAMAMLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 141-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi’nin verileri kullanılarak, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda 2008-2017 yılları arasında tamamlanmış olan lisansüstü tezlerin bibliyometrik incelemesi yapılmıştır. Tamamlanan tezlerin yıllara göre dağılımı, yüksek lisans ve doktora tezlerinin sayısı, danışmanların unvanları ve kimler olduğu, sayfa sayıları, ait olduğu üniversiteler, bu tezlerin hangi bilim dalları ile ilişkili olduğu ve hangi konular üzerinde yoğunlaştığı bibliyometrik analiz ile değerlendirilmiştir. Çalışmada belirlenen yıllar için Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda 1496 adet tez incelenmiştir. Kamu Yönetiminin disiplinler arası bir bilim dalı olduğu gerçeği tezlerin konu alanlarının incelenmesinde bir kez daha teyit edilmiştir. Özellikle Siyaset Bilimi ile olan ilişkinin tezlerin çoğunluğuna yansıdığı gözlemlenmiştir. Değerlendirme sonucunda elde edilen bulguların bu bilim dalında yapılacak olan tez çalışmaları için yol gösterici olması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

In this research, using the data of the National Thesis Center of the Higher Education Institution, a review of the postgraduate theses completed between 2008-2017 in the Public Administration Department was carried out. The distribution of completed theses according to years, the number of master's and doctoral theses, the titles and names of the consultants, the number of pages, the universities to which they belong, the scientific branches related to these theses and subjects on which they were concentrated were evaluated by bibliometric analysis. For the determined years in the study, 1496 theses were examined in the Department of Public Administration. It has been confirmed once again that the reality of public admistration is a cross-curricular for the research of subject fields of thesis. Especially it has been observed that the relationship between the Political Sciences is reflected on most of the thesis. It is aimed that the findings obtained as the result of the evaluation are a guide for the thesis studies to be carried out in this discipline.

Keywords