HALK EĞİTİM MERKEZLERİNİN EL SANATLARI EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Number of pages: 34-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve ihtiyaç fazlasını satarak gelir elde etmek amacıyla yapılan el sanatları, somut olmayan kültürel mirasın bir bölümünü oluşturmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitimi Merkezleri de el sanatlarının pek çok alanında eğitim vermektedir. Bireylerin kendini geliştirmesi, bilim ve teknolojinin hızlı ilerlemesine bağlı olarak toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel değişime uyum sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmasında Halk Eğitimi Merkezleri önemli rol oynamaktadır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak gerileyen ve yok olma düzeyinde olan somut olmayan kültürel miraslarımızdan el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillerle aktarılması önem taşımaktadır. Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan kurslar, el sanatlarının unutulmaması ve yaşatılması açısından önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bu makalede, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinin el sanatları konusunda düzenlediği kurslar ve kurslarda verilen eğitimlerin el sanatlarını yaşatmadaki rolü ve önemi açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

Handcrafts made in order to generate income by selling the surplus to meet other needs constitute a part of the intangible cultural heritage. The Ministry of Education, Public Education Centres also provide training in many fields of handcrafting. Due to rapid developments in science, technology, society and economy, Public Education Centres play an important role in individuals’ self-development and their acquisition of knowledge and skills to adapt to social and cultural changes. Due to technological developments, the intangible cultural heritage of handcrafting is in decline. Maintaining and transferring it to the next generations is important. Handcrafting courses in Public Education Centres are an important mission to fulfil in terms of remembering and keeping handcrafting alive. Handcrafting, the role of its education in the national courses organized by Public Education Centres affiliated to the Ministry of Education, and the importance of its maintenance in Turkey are explained in this paper.

Keywords