V. V. MAYAKOVSKİ’NİN ROSTA PENCERELERİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Number of pages: 178-191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rosta pencereleri (???? ?????) ilk Sovyet propaganda posterleridir. Ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal açılardan oldukça karmaşık bir süreç geçiren dönemin Rusya’sının güncel olaylarını yansıtan resim ve metinlerden oluşturulan bu posterler 1919-1922 yılları arasında Rus Telgraf Ajansı’nın sanat bölümünde çalışan şair ve ressamlar tarafından yaratılmıştır. Vladimir Vladimiroviç Mayakovski bu şair ve ressamlar arasında en dikkat çeken isimdir. Rosta pencerelerinin resim ve metinlerinin neredeyse tamamı Mayakovski’ye aittir. Rosta pencereleri Mayakovski’nin sanatında bir dönüm noktasıdır. Şair ilk kez doğrudan halka seslendiği Rosta pencereleriyle yeni bir şiirsel poster üslubu yaratır. Çalışmamızda Rosta pencerelerinin oluşum ve gelişim süreci aktarılıp, Mayakovski’nin posterlerinde işlenen konular ve şiirsel metinlerin özellikleri incelenecektir.

Keywords

Abstract

The Rosta windows (???? ?????) are the first Soviet propaganda posters. These posters which were composed of illustrations and texts reflecting the current events of that period of Russia undergoing a very complicated duration in economic, political, cultural and social aspects were created by the poets and the artists working in the art department of the Russian Telegraph Agency between 1919 and 1922. Vladimir Vladimirovich Mayakovsky is the most conspicuous name among these poets and artists. Almost all the illustrations and the texts of the Rosta windows belong to Mayakovsky. The Rosta windows are the turning point of Mayakovsky’s art. The poet creates a new poetic poster style via the Rosta windows by which for the first time directly addresses the public. In our study the formation and the development process of the Rosta windows will be conveyed, the topics in the Mayakovsky’s posters and the characteristics of the poetic texts will be analyzed.

Keywords