MÜZİK ALANINDA ÜSTÜN YETENEKLİ BİR ÖĞRENCİNİN TANILANMA SÜRECİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Number of pages: 104-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her birey sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel farklılıklara sahiptir. Birbirleri ile ilişkili olan bu özellikler farklı akademik başarı, bireysel ilgi ve yetenekleri de beraberinde getirmektedir. Resim, tiyatro, müzik gibi özel yetenek-sanat alanlarında ilerleme isteğinde olan ve yeteneğini kullanabilen bireyler özel veya resmi girişimler aracılığı ile gelişimlerini sürdürmektedirler. Bu alanlarda başarı ve yetenek açısından diğerlerine göre çok üst sınırda olabilen bireyler ile çok nadir olsa da karşılaşılabilmektedir. Müzik öğretmeni tarafından üstün yetenekleri fark edilen bir öğrenci için gerçekleştirilmiş olan tanılanma sürecinin aşamalarla anlatıldığı bu çalışmada sunulan açıklamaların örnek bir tanılama süreci olarak alan yazında yer alması, bu tür tanılama komisyonlarında görevler alabilecek eğitimcilere ve okul idarecilerine bilgiler sunulması, gerekli olabilecek durumlarda diğer tanılama süreçlerine yardımcı olabilecek deneyimlerin paylaşılması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Each individual owns social, emotional, mental and physical differences. These interrelated features bring along different academic achievements, individual interest and talents. Individuals who are talented and eager to improve in the field of special talent or art; such as painting, theatre or music, sustain their progress by means of private or official initiatives. Although it is quite rare, individuals who have much upper limits than others in terms of achievement and talent, are possible to be encountered in these fields. This study explains progressively the diagnosis process of a student whose gifts have been identified by the music teacher. By means of sharing experiences and including these suggested explanations in literature as a sample diagnosis process; it is aimed to provide information for teachers and school administrators who may be assigned in such diagnosis commissions, and shed light upon other diagnosis processes, when necessary.

Keywords