23 ŞUBAT 1880 TARİHLİ NEW YORK HERALD GAZETESİNE GÖRE ABDÜLAZİZ CİNAYETİNE BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2018-15
Number of pages: 46-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Abdülaziz Osmanlı Devleti’nin zor zamanlarında tahta geçmiş bir padişahtır. Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra gerilemeye başlayan devletin bu düşüşü Abdülaziz zamanında da devam etmiştir. Kardeşi Abdülmecid’in saltanatı süresince oldukça serbest bir hayat yaşadı ve itinalı bir eğitim gördü. Abdülaziz’in tahta çıktığı günlerde Osmanlı Devleti’nin durumu son derece karışıktı. Mali buhran son haddine varmış, Karadağ isyanı savaşa dönüşecek bir hal almıştı. Hersek eyaleti de büyük bir karışıklık içindeydi. Osmanlı devleti yoğun iç ve dış meseleler ile uğraşmaktaydı. Böyle bir dönemde Osmanlı Devletini yönetmeye çalışırken hayatı son bulmuştu. Ancak Abdülaziz’in intiharı veya öldürülmesi hadisesi günümüze kadar devam eden ve ara sıra çeşitli sebep ve vesilelerle aktüel hale gelen bir konudur. Bu mesele olaydan hemen sonra başlamış ve bu konuda pek çok şey söylenmiş ve yazılmıştır. Biz bu çalışmamızda 23 Şubat 1880 Pazartesi günü yayınlanmış olan New York Herald Gazetesine göre değerlendirme yapacağız.

Keywords

Abstract

Abdulaziz was a throne in the Ottoman Empire's hard times. This decline of the state which started to descend after Kanuni Sultan Süleyman continued during the time of Abdulaziz. During the reign of his brother Abdulmecid, he lived a fairly free life and received a thorough education. In the days when Abdulaziz was the throne, the situation of the Ottoman State was very mixed. The financial crisis has come to an end, and the rebellion in Karadağ was going to turn into a war. The province of Hersek was also in great confusion. The Ottoman state was dealing with intense internal and external affairs. At such a time, the life ended when he tried to direct the Ottoman Empire. However, Abdulaziz's suicide or murder is a matter that continues until daylight and occasionally becomes current with various reasons and occasions. This matter started shortly after the acquaintance and many things have been said and written about it. In our work, we will make an assessment based on the New York Herald Newspaper, which was published on Monday, February 23, 1880.

Keywords