NURULLAH GENÇ’İN BİLARDO TELMİHLERİ KİTABINDA BİR ALEGORİ OLARAK BİLARDO

Author:

Number of pages: 289-295
Year-Number: 2018-14

Abstract

Günümüz Türk şiirinin velut şairlerinden olan ve şiirlerini imgesel ve metaforlara dayalı bir anlatımla kurgulayan Nurullah Genç, Bilardo Telmihleri başlıklı şiir kitabında da poetik tutumunu devam ettirir. Bilardo Telmihleri kitabında, bilardo alegorisi çerçevesinde dünya ölçeğindeki emperyal tutumlar, bilardo oyununun kuralları ve terminolojisi aracılığıyla dile getirilir. Kitaptaki her bir şiirde farklı imgeler ve metaforlar aracılığıyla, bireysel ve sosyal göndermeler yapılır. Bu makalede, Nurullah Genç’in Bilardo Telmihleri adlı kitabındaki şiirlerin imgesel ve metaforik çerçevesi irdelenerek, kitabın alegorisi açıklanacaktır.

Keywords

Abstract

Nurullah Genç who is one of the prolific poets of today’s Turkish peotry and is fictionalising his poems with a narration based on images and metaphors continues his poetic conduct in his poetry book titled as Bilardo Telmihleri. In Bilardo Telmihleri book, imperial conducts across the world are voiced via rules and terminology of billiard game within the frames of billiard allegory. Personal and social allusions are made through different images and metaphors in each poem in the book. In this paper, imaginative and metaphoric frames of poems in Nurullah Genç’s book with the name Bilardo Telmihleri will be studied and allegory of the book will be explained.

Keywords