AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Number of pages: 291-309
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, 90’lı yılların sonunda normalleşmeye başlayan Türkiye-Suriye ilişkilerini Ak Parti iktidarları ile sınırlandırarak okumaya çalışmaktadır. Çalışma, iki ülke ilişkilerinin normalleşme ve gelişme süreçlerini ele alırken, 2011 sonrası hızla kötüleşen ilişkilerin altında yatan temel argümanlara odaklanmıştır. Türkiye- Suriye ilişkileri iki ülke iktidarlarında yaşanan değişimlerin getirdiği dinamizmden doğrudan etkilenmiştir. Beşar Esad’ın iktidarı ile birlikte ülke içinde ve Lübnan’da sergilediği ‘batı ile çalışmaya yakın’ tutumu ile Ak Parti’nin izlediği aktif AB politikası ilişkilerin geniş perspektiften bir mecra bulduğunun açık göstergesi olmuştur. Bunların yanında, Suriye’nin uzun yıllar biriktirdiği demokratik, sosyolojik ve ekonomik sorunlar Türkiye ile tarihi bir bağa sahip olagelmiştir. 2011 başında başlayan olaylar sonrası iki ülke ilişkileri hızlı şekilde kopmuştur. İlişkiler, Türkiye’nin tarihi bağlarının olduğu sorunlarla yakınlaşması, Suriye’nin ise tarihi ortakları ile bağlarını güçlendirmesi ile sonuçlanmıştır. Suriye iç savaşının Esad rejimi lehine sonuçlanmaya başlaması, ilişkilerin Cenevre ve Astana süreçleri ile doğrudan olmayan müzakereler üzerinden yürütülmesine olanak sağlamıştır.

Keywords

Abstract

This article studies on Turk-Syrian relationships which began to normalize by the end of 1990s within a framework of “AK Party rule. While addressing the normalization and development processes of the two countries' relations, the study focused on the main arguments underlying the rapidly deteriorating relations. Turkey-Syria relations were directly influenced by the dynamism brought by changes in government in both two countries. The active EU policy that the AK Party pursued with its "close to working with the West" attitude, which Bashar al-Assad as well displayed in his country and in Lebanon with his power, has been a clear indication that relations have found a medium from a broad perspective. Besides, democratic sociologic and economic problems that Syria has been accumulated, have been historically sharing a bond with Turkey. After the incidents that started in early 2011, relations between the two countries quickly broke down. Relations have resulted as the way Turkey reapproaches the problems which it has historically bonds with while Syria strenghened the ties with its historical partners. The conclusion of the Syrian civil war in favor of the Assad regime enabled the relations to be carried out through direct negotiations with the Geneva and Astana processes.

Keywords