SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HASTA VE ÇOCUK HAKLARI BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Number of pages: 274-281
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir. Toplumun her bireyinin toplumsal alanda hakları bulunmaktadır. Bu hakların en önemlilerinden bir tanesi de hasta haklarıdır. Hasta hakları olarak öncelikle; insan olarak saygı görme, optimal düzeyde sağlık hizmeti alma, bilgilendirilme, tıbbı işlemlerde onay alınması, özel hayata ve mahremiyete saygı gösterilmesi ve bakımın devamlılığının temin edilmesi gelmektedir. Ülkemizde hasta haklarını 1998 yılında yayınlanan bir yönetmelik ile uygulamaya geçirmiştir. Hasta haklarının ana hedefi hastanın tıbbı, fiziksel ve ruhsal olarak desteklenmesi ve toplumsal olarak daha güçlü bireyler elde etmektir. Bu çalışmada hastanede yatan çocuk hastanın yakınlarının hasta ve çocuk hakları bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tanımlayıcı türde planlanan araştırma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Mart-Nisan 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Öğrencilerin hasta ve çocuk hakları düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılacak araştırma da kullanılacak anket soruları katılımcılara yüz yüze görüşülerek 5-10 dakika arasında doldurulmuştur.

Keywords

Abstract

The Convention on the Rights of the Child was adopted at the United Nations General Assembly in November 1989. Every individual of society has social rights. One of the most important of these rights is patient rights. As patient rights, respecting human beings, getting optimal health care services, informing, getting approval in medical procedures, respecting private life and privacy and ensuring the continuity of care. In our country, we passed the patient rights with a regulation published in 1998. The main objective of patient rights is to provide medical, physical and spiritual support to the patient and to obtain socially stronger individuals. In this study, it was aimed to determine the patient and child's knowledge level of the close relatives of hospitalized children. Cross-sectional descriptive study was conducted between Kahramanmaraş Sütçü İmam University Health Services Vocational School students and March-April 2018. Questionnaires were used in the research to determine the level of patients and children's rights. participants were interviewed face to face for 5-10 minutes. Surveys to be used to determine the level of patient and child rights of the patient companions were filled in for 5-10 minutes, face to face with the attendants in the hospital.

Keywords