AKRİLİK DİRENÇLERLE METAL GRAVÜR UYGULAMALARI

Author :  

Year-Number: 2018-16
Language : null
Konu : GÜ,ZEL SANATLAR
Number of pages: 311-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişimi her alanda olduğu gibi sanatı da etkilemiş, sanatçılar hem kullandıkları tekniklerde, hem de tasarımlarında bu modernleşme çabalarını hissettirmişlerdir. 1980’lerin sonlarına doğru özgün baskı sanatçıları özellikle Avrupa’da sağlık ve çevre konusunda bilinçlenmeye başlamışlardır. Yaptıkları çalışmaları ve tekniğinin getirmiş olduğu kimyasal etkilerin sanatçının kendisine, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden nasıl oluşturulabileceğinin sorgulamasına girmişlerdir. Geleneksel metal gravür sanatında kullanılan malzemelerin içerikleri ve çeşitleri, insan sağlığına verdikleri zararlar bilinmektedir. Geleneksel gravür tekniğinde kullanılan asitli oymaya maruz kalmış plakalar ile akrilik dirençlerle uygulanan plakalar karşılaştırılmıştır. Non-Toxic baskı sanatının bulunması, baskı sanatına farklı bir perspektif kazandırmıştır. Non-Toxic baskı uygulamaları içinde yer alan akrilikler tanıtılmış, kullanımı anlatılmış, ayrıca Liqud Hard Ground, Rol-On Soft and Hard Ground, Merdane ile Yumuşak Zemin metal gravür uygulamaları gösterilmiştir. Bu makalenin yazılmasındaki amaç, metal gravür sanatında çalışmak isteyen sanatçılara, Non-Toxic uygulamalarda akrilik dirençlerle metal gravür uygulamalarını kullanılarak yapılan yöntemleri anlatmaktır.

Keywords

Abstract

The development of technology has been influenced by the arts as well as every field, and the artists have made their efforts to modernize both in the techniques they used and in their designs. Towards the end of the 1980s, original printmakers began to become conscious of health and the environment, especially in Europe. They have entered into the question of how their work and the chemical effects brought by their technique can be created without harming the artist himself, human health and the environment. The contents and types of materials used in traditional metal engraving are known to be harmful to human health. Plates exposed to acid etching used in conventional gravure technique and plates applied with acrylic resistance were compared. Non-Toxic has brought a different perspective to the art of printing with the art of printing. Liqud Hard Ground, Rol-On Soft and Hard Ground, metal engraving applications have been demonstrated. The purpose of this declaration is to describe artists working in metal engraving, metal engraving with acrylic resistors in Non-Toxic applications.

Keywords


 • Adam, Robert. & Robertson, Carol (2007) Intaglio: acrylic-resist etching, collagraphy, engraving, drypoint, mezzotint.

 • Adam, Robert & Robertson, Carol (2003) Screen printing the complete water- based system, London: Thames & Hudson.

 • Grabowski, Beth & Fick, Bill. (2012) Baskı Resim Kapsamlı Materyaller ve Teknikler rehberi. (Çev. S. Atay Eskier, A. Z. Tunç). İzmir: Karakalem.

 • Henrik, Boegh (2003) F.Le Roy: La Gravure Non –Toxique, Manuel pratyique.

 • Howard Keith, Kiekeben, Friehard (2003) The Contemporary Printmaker Write-Cross

 • Howard, Keith, Monona Rossol (1998) Non-Toxic Intaglio Printmaking. Write-Cross Press, London.

 • Howard, Keith (2003) The Contemporary Printmaker: Intaglio-Type & Acrylic Resist Etching Write Cross Press, London

 • Rossol, Monona (2001) The Artist's Complete Health And Safety Guide. New York: Allworth Press: Graphic Artists Guild.

 • www.GrafiskEksperimentarium.dk. e.t: 20.04.2015, 22.04.2017

 • (http://www.ci.tucson.az.us/arthazards/wood1.html, e.t: 15.01.2018)

                                                                                                    
 • Article Statistics