MEHMET CELÂL’İN KALEMİNDEN AŞKA DAİR BİR SÖZLÜK: SEVDA LÜGATİ

Author:

Year-Number: 2018-16
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 57-72
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sevda Lügati (1330/1914), Ara Nesil şairi Mehmet Celâl (1867-1912)’in kaleminden çıkan, aşka dair bir sözlüktür. Lügat, Mehmet Celâl’in edebî kişiliğinin farklı bir yönünü dikkate sunarken Türk sözlükçülüğü bakımından da önemlidir. Sevda Lügati, resimli tematik bir sözlüktür ve aynı zamanda ‘aykırı sözlük’ niteliği de taşır. ‘Aşk/sevda’ sözcüğünün kavram alanı içerisine giren, ‘aşk/sevda’ bağlamında anlam bulan, yeni anlamlar kazanan kavramların bir araya getirildiği bir sözlüktür. Sözlükte ‘aşk’ bağlamında 260 kelime vardır. Her bir sözcük, ya Mehmet Celâl’in kendi şiirlerinden ya da başta divan şairleri olmak üzere Türk şairlerin şiirlerinden seçmelerle örneklendirilir. Dolayısıyla Sevda Lügati, Türk edebiyatı, şiiri ve kültür tarihi araştırmaları için de bolca malzeme verir. Bu bağlamda, çalışmamızda Sevda Lügati, taşıdığı özellikler itibariyle değerlendirilmektedir. Eserin genel karakteristiği ortaya konulmaktadır.

Keywords

Abstract

The Sevda Lügati (1330/1914) which is a work of Mehmet Celâl (1867-1912) who is the poet of Ara Nesil, is a dictionary about love. While the dictionary stands out a different direction of Mehmet Celâl's literary personality, it is also important in terms of Turkish lexicography. Sevda Lügati is a thematic dictionary with pictures and it also carries the character of ‘antidictionary’. It is a dictionary in which the concepts belong to the conceptual field of 'love' and the concepts which find new meanings in the context of ‘love’ exist. In the dictionary there are 260 words in the context of ‘love’. Each word is exemplified either by Mehmet Celâl’s own poems or by poems which belong to Turkish poets, especially poets of divan literature. Therefore, Sevda Lügati also gives plenty of material for researches about Turkish literature, poetry and cultural history. In this context, in our study, Sevda Lügati is evaluated according to the characteristics it carries. The general character of the Work is revealed.

Keywords