AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINDA DEKOR TASARIMI; AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2019-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Radyo, Televizyon ve Sinema
Number of pages: 71-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Stüdyolar ışığın kontrol edilebildiği, aydınlık ve karanlık alanların düzenlenebildiği mekanlardır. Eğitim programları genellikle bu kontrollü ortamlarda yani stüdyolarda gerçekleştirilir. Stüdyoda çekilen program, yapısı itibariyle durağan bir programdır. Stüdyo programlarının bu durağanlıktan sıyrılabilmesi için içerik tasarımının akıcı olması yetmez. Bununla birlikte biçiminin de doğru tasarlanması gerekir. Stüdyoda çekilmiş eğitim programlarının biçim olarak tasarlanması; dekor başlığı altında, mekan, malzeme, aydınlatma, renk, perspektif, ön ve son jenerikler, illüstrasyon ve animasyon da dahil olmak üzere her türlü grafiksel bileşeni kapsar. Bir başka deyişle mekan, malzeme, aydınlatma, renk, perspektif ve grafik gibi teknik ve estetik bileşenlerin tamamı dekoru oluşturur. Bu bileşenler, ilgi çekici ve estetik bir görsellik sunacak şekilde tasarlanmalıdır. Dekor tasarımı programın temel düşüncesini temsil etmeli, program içeriğiyle bağıntılı tasarlanmalı, mekanı ve programın temel düşüncesini bütün yönleriyle görünür kılmalıdır. Dekoru görünür kılan, görüntüye üçüncü boyutu katan, anlam ve atmosfer yaratan da aydınlatmadır. Aydınlatmanın amaca uygun olarak etkili kullanılması programın görsel estetik bütünlüğüne katkı vermesi açısından önemlidir. Bu çalışmada Açıköğretim Fakültesi eğitim programlarından iki farklı eğitim programının farklı dekor tasarımları incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The studios are the places where light and dark areas can be arranged by controlling the light. Education programs are usually conducted in these controlled environments, ie in studios. The program made at the studio is a static program by its structure. Fluent content is not enough to get rid of being static. In addition to this, the format must also be designed correctly. Studio education programs' decor design includes lighting, color, perspective, front and end credits, illustrations and animation. In other words, all the technical and aesthetic components such as space, material, lighting, colour, perspective and graphic make up the decor. These components should be designed to provide an attractive and aesthetic visual. The decor design should represent the basic idea of the program, should be designed in relation to the program content, and make the program's basic idea visible in all aspects. Lighting makes the decor visible, adds the third dimension to the image and creates meaning and atmosphere. The correct and effective use of lighting is important to contribute to the visual and aesthetic integrity of the program. In this study, the decor designs of two different educational programs from Open Education Faculty are examined.

Keywords