BİLİMSEL BİLGİNİN YENİDEN ÜRETİM SERÜVENİNDE, BİLGİ ERİŞİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2018-17
Number of pages: 354-373
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi erişim sistemleri dijital kültürün hayatın her alanında etkisini artırmasına paralel olarak ortaya çıkmıştır. Geleneksel kütüphanecilik hizmetleri ve bilgi arama davranışları üzerinde derin izler bırakmaktadırlar. Bilgi erişim sistemleri aynı zamanda, bilginin yeniden üretim aşamasında araştırmacıların rehberlik/ danışmanlık rolünü üstlenen yapılardır. Hız, fiyat ve kullanım kolaylığı gibi avantajları ile günümüz kütüphanelerinin ve araştırmacılarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Tarihin her döneminde yeniden üretim macera bilgisinde hayati bir öneme sahip olan kütüphaneler, günümüzde bilgi erişim sistemleri ile aynı öneme sahip olup, araştırmaların destek sütununu oluşturmaktadır. Araştırmada bilimsel bilginin yeniden üretim sürecinde bilgi erişim sistemlerinin önemine değinilmiştir. Ayrıca, Bilgi erişim sistemlerinin ve teknolojilerinin akademik çalışmalardaki kullanımın etkisi üzerine yönelik bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Information access systems have emerged in parallel with the digital culture increasing its influence in all areas of life. It leaves a deep impression on traditional librarianship services and information search behavior. Information access systems are also those that undertake the researchers guidance / consulting role in the reproduction phase of information. It is an indispensable part of today's libraries and researchers due to its advantages such as speed, price and ease of use. Libraries, which have a vital prescription in the re-production adventure of knowledge in every period of history, maintain today the same importance as the information access systems in its own right, and constitute the support column of the researches. In the research, the importance of information access systems in the reproduction process of scientific information is mentioned. In addition, an evaluation has been carried out on the effect of use of information access systems and technologies in academic work.

Keywords