ÜNİVERSİTE TANITIM FİLMLERİNDE DİKKAT ÇEKME UNSURU OLARAK HAREKETLİLİĞİN ÇEKİM VE KURGU AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 101-115
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dünyası her zamankinden daha fazla medya merkezli hâle gelmektedir. Özellikle yeni medyanın sunduğu fırsatlar tanıtım, temsil ve algı konusunu yapısal bir unsura dönüştürmüştür. Bu ortamda video filmlerin hem bir eğitsel materyal hem de tanıtım ve temsil unsuru olarak işlevinin ve öneminin arttığı görülmektedir. Hazırlanan filmler üniversitelerin web sayfalarında ve Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal medya platformlarında milyonlarca insan tarafından paylaşılmakta ve kullanılmaktadır. Çalışmada üniversite tanıtım filmlerinde dikkat çekme yöntemi olarak uygulanan hareketlilik unsuru ele alınmaktadır. Çalışmanın örneklemi, 2018 yılı ARWU istatistiklerine göre dünyanın en iyi ilk on üniversitesinin tanıtım filmleriyle sınırlandırılmıştır. Üniversitelerin resmi tanıtım filmleri hareketlilik unsuru açısından çekim ve kurgu teknikleri incelenerek analiz edilmektedir. Seçilen videoların doküman analizi yöntemiyle incelendiği çalışmada gözlem formunda yer alan ölçütler esas alınmıştır. Örneklem dâhilinde incelenen videolar çekim açısından çekimin ölçeği, kamera açısı ve kamera hareketi, kurgu açısından ise filme eklenen unsur, görüntü geçişleri, müzik ve çekicilik katan unsurlar bağlamında analiz edilmektedir.

Keywords

Abstract

Today's world becomes more media oriented than ever. Specially, opportunities that provided by new media has been transformed the issues of introduction, representation and perception into structural facts. In this context, it is seen that the importance and functionality of video films are increased in terms of both educational material and elements of introduction and representation. Prepared video films are published and watched via university websites and social media such as Facebook, Twitter and YouTube by millions of users. In this study, mobility element as an attention-grabbing method applied on introductory films of university is considered. The sample of the study is limited with the best 10 university introductory films according to the 2018 ARWU statistics. Universities’ official introductory films of university are analyzed regarding mobility elements by examining shooting and editing techniques. Selected videos were analyzed by document analysis method based on the criteria included in the observation form. The videos examined in the sample are analyzed regarding both shooting i.e. scale, camera angle and camera movement elements, and editing i.e. adding element, effects and music elements.

Keywords