KONTAKT KODLAMA DİLİYLE SANAL ÇALGI KİTAPLIĞI OLUŞTURMA: TÜRK MÜZİĞİ ÇALGISI UD ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2019-18
Number of pages: 136-159
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türk Müziği çalgısı Udun Kontakt programlama diliyle tasarımı ve bu çalgıya ait sanal kitaplığın oluşturulmasıdır. Literatür taraması sonucunda özellikle yurt dışında ud çalgısının sanal kitaplığı kitaplaştırılırken, enstrümanın karakteristik özelliğinin yok edildiği, özellikle komalı seslerin olmadığı, temel bir dizinin (do majör) içerisindeki seslerin örneklendiği, ses tınısının Ud çalgısından çok lavtaya benzetildiği görülmüştür. Bu çalışma ayrıca Kontakt Program Diliyle (kontakt script) programlanmış olması nedeniyle diğer çalışmalardan ayrılır. Literatürde henüz bu çalışmadaki gibi 10 mikrofon seçeneğiyle yapılmış bir ud sanal çalgı kitaplığı yoktur. Yine çalışmada Ud üzerindeki tüm komalı seslerin natürel bir biçimde seslendirilmesi ve kaydedilmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışma deneysel bir çalışma, evreni geleneksel Türk müziği çalgıları, örneklemi ise ud çalgısıdır. Çalışmanın kuramsal bilgilerine ulaşılırken Literatür tarama yönteminden yararlanılır. Çalgıda kullanılan konvolüsyon tekniği de yazarın daha önceki çalışmalarında oluşturduğu ülkemizdeki belli başlı konser salonlarından alınan impulse örneklerinden oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, konvolüsyon yöntemiyle de birleştirilen sanal çalgının tınısal özelliklerinin başarılı olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to design the Turkish Music instrument Ud with the Kontakt programming language and to create a virtual library for this instrument. This study is separated from other studies because it is programmed with the Kontakt Program Language (kontakt script). In the study, all the microtonal sounds on the Ud were performed in a natural way and recorded. The study is an experimental study, the universe is a traditional instrument of Turkish music, the sample is the instrument of ud. While the theoretical information of the study is reached, literature scanning method is used. The convolution technique used in the instrument was created from the impulse samples taken from the major concert halls in our country. As a result of the research, it was seen that the virtual features of the virtual instrument combined with the convolution method were successful.

Keywords