ÇALIŞANLARIN KADERCİLİK ALGILARININ İŞ GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİNE İLİŞKİN ALGILARINA ETKİSİ: DEPO ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-18
Number of pages: 60-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada Türkiye'de lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin depolarında görev yapan mavi yakalı depo çalışanlarının, işlerini ifa ederken iş güvenliğine ilişkin hissettikleri kadercilik algılarının iş güvenliğine ilişkin endişelerine yönelik algıları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada çalışanlarının, işlerini ifa ederken iş güvenliğine ilişkin hissettikleri kadercilik algılarının iş güvenliğine ilişkin endişelerine yönelik algıları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla basit regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini ölçmek üzere Cronbach Alpha güvenilirlik analizi ve geçerlilikleri içinse faktör analizinden yararlanılmıştır. Çalışmada Türkiye'deki lojistik işletmelerinin depolarında çalışan 410 kişi üzerinde gerekli analizler yapılmıştır. Söz konusu araştırmada iki ayrı ölçekten yararlanılarak geliştirilmiş bir anket formu kullanılmıştır. Ölçekler beşli Likert tipinde geliştirilmiştir. Yapılan basit regresyon analizi sonucunda lojistik işletmelerinin depolarında çalışan 410 mavi yakalı çalışandan elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda çalışanların kadercilik algılarının iş güvenliğine ilişkin endişelerine yönelik algıları üzerinde pozitif bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the impact of perceived fatalism of blue-collar warehouse workers operating in the logistics sector in Turkey on their perceived occupational safety concerns was examined. In this study, simple regression analysis was used to examine the effects of fatalism perceptions of employees on occupational safety concerns. Cronbach Alpha reliability analysis was used to measure the reliability of the scales used in the study and factor analysis was used for their validity. The study was conducted on 410 people working in the warehouse of logistics companies in Turkey. In this study, a questionnaire was developed by using two different scales. The scales were developed in five-point Likert type. As a result of the simple regression analysis, the findings obtained from 410 blue-collar employees working in warehouses of logistics enterprises were evaluated. As a result, it was found that employees' perceptions of fatalism had a positive effect on their perceptions of job security concerns.

Keywords