Banka Müdürlerinin Etik Davranışlarının Çalışanların İş Tatminine Etkileri

Author:

Year-Number: 2019-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 108-113
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etik, günümüz koşullarında tüm iş alanlarında ortaya çıkan ve globalleşen dünyada da gerçek anlamda sorunlara yol açan bir kavramdır. Bu kavramın gerekliliği ve işlevselliği temel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Diğer sektörlerde olduğu gibi bankacılık alanında da tüm çalışanlar arasında kurulacak manevi ve profesyonel bağın özünde etik anlayış yatmaktadır. Etik, ast – üst ilişkisinde tüm motivasyon araçlarının lideri konumundadır. Bu nedenle iş tatminini pozitif ya da negatif yönde etkileyen önemli bir kavram olduğu ortaya çıkmıştır. Tezin ikinci bölümünde literatüre yer verilmiş olup üçüncü bölümde ise araştırmanın felsefi yönüne dikkat çekilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise yapılan anket çalışmasının analizi tanıtılmıştır. Ardından tezin çıkarımları yapılarak sonuç ve öneri bölümüne geçilmiştir.

Keywords

Abstract

Nowadays, ethics is a concept which exists in all work areas and causes problems in real meaning. The necessity and functionality of this concept have been come a basic need. Like in all other sectors in banking there is an ethical approach in the source of moral and professional bound set by all employees. Ethic has the top location of cast relationship. So job satisfaction comes insight as a concept that affects positively or negatively. On the second part of thesis the literature has been mentioned. On the other hard. On the third part of research philosophical way has been painted out. On the fourth and the last part a survey study has been presented. After getting thesis inferences, the conclusion and suggestion parts have been come.

Keywords