İnsan Kaynakları Yönetiminde Mülakat Hataları ve İnsan Kaynakları Uzmanlarının Verimlilik Algısı

Author:

Year-Number: 2019-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 114-121
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerin işe alım süreçlerinde uyguladıkları yöntemler arasından en etkilisi ama aynı zamanda en çok hata yapılmaya müsait yöntem mülakat yöntemidir. Geçmişten günümüze kadar bakıldığında mülakat yönteminde verimliliği belirleyici unsurun daima insan olduğunu görmekteyiz. Bu durumda insanı iletişim kurarken etkileyebilecek her türlü unsurun mülakat sürecinde de etkili olabileceğini ve bu durumun mülakat sürecini etkileyerek hatalı kararlar alınmasına sebep olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu tip hatalı kararların işletmenin verimliliği üzerinde büyük oranda etkisi olduğu düşünülmektedir. Tezin birinci bölümü giriş kısmından oluşmaktadır. İkinci bölümde ise literatüre yer verilmiştir. Üçüncü bölüm araştırmanın felsefi boyutunu, dördüncü bölüm ise araştırmanın anket kısmını ve analizini içermektedir. Son bölümde ise tezin sonucunda elde edilen verilerden bir çıkarım yapılmış ve öneriler getirilmiştir

Keywords

Abstract

The most effective method but also the most available to make mistakes among the recruitment process of the enterprises is interview. When we look at the past from day to day, we see that the element that determines the efficiency in interviewing method is always human. In this case, it should be kept in mind that any element that may affect the person in communication may also be effective in the interview process, which may lead to incorrect decisions by affecting the interview process. Such incorrect decisions are thought to have a major impact on the efficiency of the business. The first part of the thesis consists of the entrance part. In the second part, literature is included. The third part includes the philosophical aspect of the research, and the fourth part includes the survey part and analysis of the research. In the last part, a deduction was made from the obtained data as a result of the thesis and suggestions were made.

Keywords