ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE DİN VE TASAVVUF: SEFİL SELİMÎ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Number of pages: 310-315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Âşık tarzı şiiri, Türk edebiyatının önemli kaynaklarından biridir. Türk edebiyatının, doğaçlama yoluyla icra edilen kaynaklarından biri olan âşık tarzı, geçmişten günümüze değerli pek çok âşıkın yer aldığı bir kaynak veya şube olarak değerlendirilebilir. İrticalî (doğaçlama) bir söylemin/icranın egemen olduğu âşık tarzında, âşık bazen aşkına ve sevgisine, bazen de dinî ve tasavvufî duygularına yer verir. Âşık tarzı şiirin önemli âşıklarından biri olan Sefil Selimî şiirlerinde, mensup olduğu toplumun duygu ve düşüncelerine, dinî ve tasavvufi konulara yer vermiştir. Sivaslı bir âşık olan Sefil Selimî’nin din ve tasavvufla ilgili pek çok şiiri vardır. Allah dostlarının sohbetlerini dinleyerek âşık olduğunu söyleyen Sefil Selimî’nin, yetişme tarzının şiirleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Minstrel style poem is one of important sources of Turkish literature have been one of sources of Turkish literature, performed impromptu, minstrel style poem-from past till now- can be considered as a source or a branch on which there are many prominent poets. Minstrel style on which an impromptu performance is dominant, the poet places sometimes his love, sometimes his religious and mystic feelings. Desperate Selimî- one of important poets of minstrel style poem- places religious and mystic issues, feelings and thoughts of his community. Being a poetfrom Sivas, desperate Selimî has a lot of poems related to religion and mysticism. Saying, after listening to conversations of scholors. He became a poet, desperate Selimî’s early education has a vital effect effect on his poems.

Keywords