TURFAN BÖLGESİNDEKİ UYGURCA YAZMALARIN KULLANIMIYLA İLGİLİ NELER BİLİYORUZ?

Author:

Year-Number: 2015-2
Number of pages: 113-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turfan bölgesine yapılan dört keşif gezisinde elde edilen malzeme arasında bulunan 8000 civarında X.– XIV. yüzyıllara ait Eski Türkçe metin,1902 ve 1904 yıl-ları arasında Doğu Türkistan’dan Berlin Sanat Tarihi müzesine getirilmiştir. Son yıllarda, Berlin Turfan koleksiyonunda korunan bu Eski Türkçe malzeme üzerinde yapılan araştırmalar epey ilerlemiştir. Çok sayıda yayın ve katalog basılmıştır. Bu makale, neredeyse istisnasız bütün Eski Uygurca yazmalara ilişkin bazı izahlar sunmaktadır. Uygurca yazmalar, Uygurlar hakkında çok az bilgi ihtiva eder, ama bu metinler epey bir çeşitlilik göstermektedir ve Eski Uygur hayatının farklı alan-larında yazma kültürünün yaygın olduğunu bizlere kanıtlar. Yazılı kaynakların kökenini belirlemek, müstensihin ve bu yazmaları tanzim edenin kimliğini tespit etmek için detaylı çalışmalar gerekmektedir. Turfan bölgesi ve Batı Uygur hükümdarlığı ile Moğol İmparatorluğu(IX-XIV. yüzyıllar) egemenliği altındaki kuzey ipek yolu komşuluğunda bulunan bölgelerde bulunan Eski Uygur yazmalarının kullanımı hakkındaki bilgilerimiz, çoğunlukla dünyanın muhtelif yerlerinden gelen Orta Asya yazmaları koleksiyonu arasında ve çoğunluğu eksik olan metinlerden elde edilen verilerle sınırlıdır.

Keywords

Abstract

Keywords