KAHVE KULLANIMININ PERFORMANSA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 177-185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, performans artırıcı içeceklerden biri olan kahvenin insan hayatındaki önemini ortaya koymaktır. Turizm işletmeleri arasında oldukça yüksek paya sahip olan otellerde performans yönetimi kapsamında araştırmanın temel amacı, Antalya ilinde faaliyetlerini sürdüren 5 yıldızlı otellerin performans yönetimlerinin çalışan performanslarını artırmada kahvenin etkilerinin belirlenmesinde otel çalışanlarının görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla Antalya’daki 5 yıldızlı otellerin çalışanları ile yüz yüze görüşülerek hazırlanan anket formu uygulanmıştır. Anket formunda toplam 15 adet soru bulunmaktadır. Veri analizleri SPSS 24.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları Antalya ilindeki 5 yıldızlı otellerin çalışanlarının performans artışlarında kahve kullanımlarının oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte özellikle diğer sektörlerde de kahve kullanımı ve performans konularında çalışmalar yapılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the importance of coffee as one of the performance enhancing beverages in human life. The main purpose of the research in the scope of performance management in the hotels which have a very high share among the tourism enterprises is to determine the opinions of the hotel employees in determining the effects of coffee in increasing the performance of the performance management of the 5 star hotels operating in the province of Antalya. For this purpose, a questionnaire which was prepared by face to face interview with the employees of 5 star hotels in Antalya was applied. There are a total of 15 questions in the questionnaire form. Data analysis was performed with SPSS 24.0 package program. The results of the analysis revealed that the use of coffee in the 5-star hotels in the province of Antalya is quite high. In addition, it is recommended that studies on coffee use and performance should be carried out especially in other sectors.

Keywords