TARİHİ YAPILARIN, GERİLİM VE KORKU İÇEREN SAHNELERDE KULLANIMININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 221-237
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze televizyon, hayatımızın büyük bir bölümünde yer alan etkili bir kitle iletişim aracıdır. İçerisinde birçok yapım çeşitliliği olmasına rağmen yoğun yayın yapan ve seyirciye sıklıkla ulaşan dizi ve filmlerdir. Dizi filmlerin kitleleri etkileyen, yönlendiren etkisine literatürdeki birçok çalışmada yer verilmektedir. Bu çalışma içerisinde ise izleyiciye ulaşan olumsuz mesajlar içerisinde, tarihi dokunun yeri incelenmektedir. Mevcut kültürel mirasların kullanıldığı gerilim sahneleri incelenerek bunun izleyicide oluşturduğu etkilerine odaklanılmıştır. Vizyonda olan ve vizyondan kalkmış dizilerden örnekler ele alınarak, tarihi dokuların kullanıldığı sahneler belirlenmiş, bu sahnelerin geçtiği yapılar tespit edilmiştir. ‘ Kayıp Şehir ‘, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘ Çukur’, ‘ Suskunlar’, ‘ O Hayat Benim’, ‘İçerde’, ‘ Kurtlar Vadisi’, ‘ Çarpışma’ dizileri ve ‘İfreti’in Diyeti Cinnia’ filmine ait sahne örnekleri verilmiş ve tarihi dokuların korku ve gerilim sahnelerinde kullanıldığı sahneler belgelenmiştir. Belirlenen sahnelerin izleyicide oluşturacağı algıların gerçek hayata yansımaları üzerine durularak, bu etkinin kültürel miras bilinçlenmesine ve ziyaretine yansımaları sorgulanmıştır.

Keywords

Abstract

From the past to the present, television is an effective mass communication tool that has been involved in much of our lives. Although there is a lot of variety in production, it is a TV series and films that reach the audience frequently and broadcast extensively. There are many studies in the literature on the directing effect of the series and films affecting the masses. In this study, the location of the historical touch in the negative messages reaching viewer is examined. The tension scenes using existing cultural heritages are examined, focusing on the effects that this creates in the audience. Examples of the scanes that were used in the historical tissues were determined by taking samples from TV series now showing and expired and the structures of these scenes have been identified. Scane samples of ‘ Kayıp Şehir ‘, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘ Çukur’, ‘ Suskunlar’, ‘ O Hayat Benim’, ‘İçerde’, ‘ Kurtlar Vadisi’, ‘ Çarpışma’ series and ‘İfreti’in Diyeti Cinnia’ were given and documented scenes where historical textures were used in horror and thriller scenes. The perceptions of the determined scenes on the viewer are reflected in the real life and the effect of this reflection on cultural heritage awareness and visit has been questioned.

Keywords