SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ HASTA MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019 -20
Number of pages: 181-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlıkta Dönüşüm Programının hasta memnuniyetine etkisine yönelik gerçekleştirilen çalışma Gaziantep İlinde yer alan özel bir sağlık kuruluşuna başvurmuş 354 hasta üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, Sağlıkta Dönüşüm Programının memnuniyetine ilişkin kullanılan ölçek ile Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamalarına dair görüşlerin alındığı sorular Kol (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışmada geçerliliği-güvenilirliği kullanılan veri toplama aracıdır. Araştırma sonucunda genel olarak hastaların sağlıkta dönüşüm programından memnun olduğu, bu kapsamda verilen sağlık hizmetlerinin de yerinde hizmetler olduğu değerlendirmesini yaptıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

The study conducted on the effect of Health Transformation Program on patient satisfaction was conducted on 354 patients who applied to a private health institution in Gaziantep. The data collection tool used in the research, the scale used for the satisfaction of the Health Transformation Program and the questions about the opinions of the Health Transformation Program were collected by Kol (2014). As a result of the research, it was seen that patients were generally satisfied with the health transformation program and that the health services provided within this scope were on-site services.

Keywords