İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA CEPHEDEKİ SOVYET KADINLARI

Author:

Year-Number: 2019 -20
Number of pages: 244-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İkinci Dünya Savaşı, Sovyetler Birliği’nde yaşayan kadınların hem cephede ve hem de cephe gerisinde faal olarak katılmasıyla farklı bir boyut kazanmıştır. Sovyet kadınları, Kızıl Ordu içinde, erkeklerle aynı eğitimi alarak, savaş döneminde erkeklerle birlikte ön saflarda savaşmışlardır. Cephe gerisindeki Sovyet kadınları, İkinci Dünya Savaşı’nın kazanılmasında, cephedeki askerlerin ihtiyaç duyduğu teçhizatların kısa sürede hazırlanıp cepheye gönderilmesinde gösterdikleri olağanüstü çabalarının yanı sıra, askerlerin tıbbi yardım ve bakımıyla da ilgilenmişlerdir. Ayrıca Sovyet kadınları, askerlerin moralini yüksek tutan en önemli unsurlardan biri olan, onların cephe gerisindeki tüm sevdikleri ve yakınlarıyla haberleşmelerini sağlamışlardır. Askerlerin giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için özveriyle çalışıp cepheye bu malzemelerin en kısa sürede ulaşmasına yardımcı olmuşlardır. Sovyetler Birliği’nin, İkinci Dünya Savaşı’nda yaşadığı tüm kayıplarına rağmen kazançlı çıkmasında, Sovyet Kadınları’nın cephede ve cephe gerisinde ortaya koydukları kararlı, yorulmaz çabalarının ve direnmesinin büyük payı vardır.

Keywords

Abstract

Second World War, both in front of the women living in the Soviet Union and gained a new dimension with the participation as well as active behind the front. Soviet women, with men taking the same training in the Soviet Union, the Red Army du-ring the war fought in the front line with them. Facade behind the Soviet women, in winning the Second World War, prepared and sent to the front as soon as possible of the equipment needed by the soldiers at the front, as well as the extraordinary efforts they were interested in the military medical assistance and care. In addition, the sol-diers' morale high holding one of the most important elements have provided all communication with relatives and loved ones behind their facade. Devotedly wor-ked on the front to meet the soldiers' clothing and food needs are helped to achieve in a short period of these materials. The Soviet Union, despite all its losses to capita-lize on the experience of the Second World War, Soviet women in front and behind the stable put forward, there is a large share of the tireless efforts and resist.

Keywords