ÇEVRE DOSTU TARIM UYGULAMALARININ VAZGEÇİLMEZİ OLAN BİYOGÜBRE ÜRETİM FAALİYETLERİNE GÖNEN ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2019 -20
Number of pages: 11-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tıptaki gelişmeler ve beslenme imkânlarındaki iyileşmelere bağlı olarak insanların ortalama ömürleri uzamış ve nüfus artış hızı adeta patlamıştır. Dünya nüfusu 7 milyarı aşmış durumdadır. Nüfusun ikiye katlanma süresi de gittikçe kısalmaktadır. Nüfusta yaşanan bu gelişmeler nüfus-beslenme arasındaki ilişkinin ne olacağı endişesi gündeme getirmiştir. Bilim insanları açlık tehlikesinden endişe etmektedir. Bu durumun iki çaresi vardır; nüfus artış hızını kontrol etmek ve tarımsal verimliliği arttırmak. Tarım, üstelik insanlara sadece besin sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda hayvanlara yem, sanayiye hammadde sağlama, istihdam ve ülkelerin dışa bağımlılıklarını azaltma gibi başka hayati işlevleri de bulunmaktadır. Ülkeler sahip oldukları tarım topraklarında birim alandan alınan verimi arttırmak için yoğun çaba harcamaktadır. Sulama, zararlılarla mücadele, tohum ıslahı, yılda birden fazla ürün alma ve gübreleme gibi yöntemlere başvurmaktadır. Gübreleme tarımsal verimliliği arttırmanın önemli yöntemlerinden biridir. Gübreleme tarımsal verimliği arttırırken, kullanılan gübreler toprak ve su kirliliği gibi çevre sorunlarına sebep olmaktadır. Gübreler, çiftçiler için önemli bir maliyete de neden olmaktadır. Bu noktada organik gübre önemli bir alternatiftir. Gönen’de 2014 yılında kurulan Gönen Biyogaz Tesisleri, Gönen ve çevresinde ortaya çıkan birçok atığı değerlendirerek biyokütle enerjisine dönüştürmektedir. Bu işlem sonucunda ayrıca yılda 15 bin ton kuru gübre, 10 bin ton sıvı gübre ve 10 bin ton humik üretilmektedir. Çevre kirleticilerinin ortadan kaldırılması sonucu elde edilen organik gübrenin tarımda kullanılması ile kimyasal gübrenin sebep olduğu çevre kirliğinin önüne geçilmektedir. Aynı zamanda tarımsal verimlilik de arttırılmaktadır. Tesis, yıllık cirosunun %75’ini organik gübre üretim ve pazarlama faaliyetlerinden sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

Due to the improvements in medicine and feeding opportunities, the average life expectancy of people has increased and the population growth rate has exploded. The world population exceeds 7 billion. The doubling time of population is also shorter. These developments in the population have raised concerns about the relationship between population and nutrition. Scientists are concerned about the danger of hunger. There are two remedies for this. First is to control the rate of population growth and second is to increase agricultural productivity. Agriculture also has other vital functions, not only to provide people with nutrients, but also to feed animals, provide raw materials for industry, employment and reduce dependence on other countries. Countries are working hard to increase the yield from the unit area in their agricultural land and applying some methods such as irrigation, pest control, seed breeding, fertilizing more than one crop per year. Fertilization is one of the important methods of increasing agricultural productivity. While fertilization is increasing agricultural productivity, used fertilizers cause environmenta lproblems such as soil and water pollution. Fertilizers also cause a significant cost for farmers. At this point organic fertilizer is an important alternative. Gönen Biogas Plants, established in Gönen in 2014, evaluates many wastes in Gönen and its surroundings and converts them into biomass energy. As a result this process, 15 thousand tons of dry fertilizer, 10 thousand tons of manureand 10 thousand tons of humic are produced annually. With the use of organic fertilizers obtained as a result of the elimination of environmental pollutants in agriculture, environmental pollution caused by chemical fertilizers is prevented.Also agricultural productivity is being increased. The facility provides 75% of its annual turn over from organic fertilizer production and marketing activities.

Keywords