YYEHOVA ŞAHİTLERİ VE TÜRKİYE'DEKİ MİSYONERLİK FAALİYETLERİ "ANTALYA ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2019 -20
Number of pages: 281-296
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni din hareketlerinden sayılan Yehova Şahitleri dünyada en etkin misyoner teşkilatlarından birisidir. Yehova kavramı Kitabı Mukaddeste Tanrı için kullanılan “yahve” sözcüğünden türetilmiş yanlış bir kullanımdır. "Siz benim şahitlerimsiniz der, Yehova "(İşaya 43:10) şeklinde geçmektedir. Yehova Şahitliğinin kurucusu Charles Taze Russel (1852-1916)'dır. Russel 1914’te Mesih’in Tanrının Krallığını kuracağını iddia etmiştir. Hareketin ikinci başkanı J. F. Rutherford (1869-1942) Russelistler ismi yerine "Yehova Şahitleri"ne çevirmiştir. Yehova Şahitlerinin inanç esasları, kutsal kitabı İncil’dir. İlahları Tanrı Yehova' dır. Tektir. İsa onun oğlu ve dünyadaki temsilcisidir. Ahiret inançları ise ölümden sonra hayat dünyada devam edecektir. Şahit olanlar kurtulacak geri kalanlar yok olacaktır. Milli hiçbir şeyi kabul etmezler. Sadece Vaftiz ve Evharistiya sakramentini kabul ederler. Türkiye'deki misyonerlik faaliyetleri genel olarak psikolojik usul ve telkinden ibarettir. Bu çalışmada öncelik Yehova Şahitlerini tanıtmak ve misyonerlik faaliyetlerine şehir olarak Antalya üzerinden bilgi vermektir.

Keywords

Abstract

Jehovah's witnesses are one of the most influential missionary organizations in the world. The concept of Jehovah is a misused use derived from the word “Yahweh” used for God in the Bible. "You are my witnesses," he says, " Isaiah 43:10. The founder of Jehovah's testimony is Charles Yeni Russel (1852-1916). Russell claimed in 1914 that Christ would establish the kingdom of God. Second president of the movement. F. Rutherford (1869-1942) changed the Russian name to "Jehovah Witnesses". The creed of Jehovah's witnesses is the Bible. Their gods are God Jehova. Unique. Jesus is his son and his representative in the world. The beliefs of the hereafter will continue in the world after death. The witnesses will be saved and the rest will be destroyed. They don't accept anything National. They only accept the sacrament of Baptism and Evharism. Missionary activities in Turkey generally consist of psychological procedures and instructions. In this study, the priority is to introduce the Jehovah Witnesses and inform them about their missionary activities through Antalya as a city.

Keywords