HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI: ABD ve TÜRKİYE ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2019 -20
Number of pages: 297-316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kurumsal yönetimin gelişiminde önemli yeri olan finansal raporlamanın sağlıklı bir biçimde yapılması etkili bir bağımsız denetim mekanizmasına bağlıdır. Ancak bağımsız denetimin gelişim sürecine bakıldığında, bağımsız denetçinin hileli finansal raporlamaya yönelik sorumlulukları hakkında yapılan düzenlemelerin oldukça yetersiz kaldığı ve ardından, yaşanan Enron ve Parmalat gibi önemli muhasebe skandallarından sonra, Sarbanes-Oxley yasası ve bağımsız denetim standartları ile bağımsız denetçinin hileli finansal raporlamaya ilişkin sorumluluklarının sınırlarının belirlenmesiyle bir ölçüde hukuki müdahale yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın konusuyla ilgili olarak, literatürde yer alan bağımsız denetçinin hileli finansal raporlamaya ilişkin sorumluluklara yönelik teorik çalışmalara yer verilecek olup, bağımsız denetimin hukuki esaslarının ortaya koyulmasında öncülük yapan ABD'nin bağımsız denetçilerin hileli finansal raporlamaya ilişkin hukuki sorumluluklarıyla ilgili düzenlemeleri ile Türkiye'nin bağımsız denetçilerin hileli finansal raporlamaya ilişkin hukuki sorumluluklarıyla ilgili hukuki düzenlemeler arasındaki yakınsama ve ıraksamalar tespit edilecektir.

Keywords

Abstract

The preparation of financial statements in a healthy manner, which have an important place in the development of corporate governance, depends on an effective independent audit mechanism. However, when the development process of the independent audit is considered, it can be seen that when the independent auditor's regulations on liability for fraudulent financial reporting are insufficient and then after a significant accounting scandal such as Enron and Parmalat, the Sarbanes-Oxley law and independent audit standards and the independent auditor's responsibilities for fraudulent financial reporting it is seen that a degree of legal interventions. As regards the subject of this study, theoretical studies going to be given places for liability for fraudulent financial reporting of the independent auditors in the literature, independent audit of the legal principles put forth in the leadership that the United States independent auditors of fraudulent financial reporting Turkey's independent auditors with relevant regulations and legal responsibility for the convergence and divergence between legal arrangements for legal liabilities for fraudulent financial reporting going to be determined.

Keywords