SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA KAPAKLI BELEDİYESİ TARAFINDAN DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK VERİLEN FAALİYETLERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019 -20
Number of pages: 74-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde belediyeler sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde belde halkının ihtiyaçlarını karşılamakta, refah düzeyinin artmasına katkı sağlamakta ve kalkınmaya destek olmaktadırlar. Dezavantajlı gruplara yönelik olarak da birçok işlev yerine getirmektedirler. Bu çalışmada da Tekirdağ iline bağlı Kapaklı ilçesinin dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaları sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırma bir örnek olay çalışmasıdır. Çalışmada Tekirdağ’a bağlı Kapaklı ilçesi belediyesi örneği ele alınarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri kurum yetkilileri ile gerçekleştirilen mülakatlar aracılığıyla derlenmiştir. Kapaklı ilçesinde dezavantajlı gruplara yönelik çeşitli faaliyetler sürdürülmektedir.

Keywords

Abstract

Abstract Today, municipalities meet the needs of the people of the municipality within the framework of social municipality understanding, contribute to the increase of welfare level and support development. They also perform many functions for disadvantaged groups. In this study, the studies of Kapaklı district of Tekirdağ province for disadvantaged groups were evaluated within the framework of social municipality understanding. The research is a case study. In this study, a sample of the municipality of Kapaklı district of Tekirdag was analyzed. Research data were collected through interviews with the authorities of the institution. Various activities are conducted for disadvantaged groups in Kapaklı district.

Keywords